Melekler İyilik Ve Kötülükleri Nasıl Yazarlar?

MELEKLER KİŞİNİN İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜNÜ NASIL YAZARLAR?Hz. Süfyan bin Uyeyne'ye: "Bir insan bir işi yapmaya niyet eder sonra yapmazsa o kimse o ameli işlemediği halde Kirâmen Kâtibîn melekleri nasıl yazarlar?" diye sordular. Cevaben buyurdu ki: "İnsanın iyiliğini ve kötülüğünü yazan melekler gaybı bilmezler. Lâkin güzel ve hayırlı bir amel yapmayı kalbinden geçirince kişiden misk gibi güzel kokular yayılır. Melekler bu kokuyu aldıkları zaman o kimsenin iyilik yapmaya niyet ettiğini anlarlar. Kötülük yapmağa niyet ettiğinde de kişiden rahatsız edici bir koku yayılır. Bu kötü kokudan melekler o kimsenin kötülük yapmaya niyet ettiğini anlarlar. Güzel amel işlemeğe niyet edince kul yapmasa da melekler o niyeti yazarlar. Kötülüğe niyet edince ise o kötülüğü yapmadıkça yazmazlar. Bu Allah Teâlâ'nın kuluna fazl ve ihsanındandır."

alıntıdır