Melekler Nasıl Varlıklardır?

Melekler Allah'ın nurdan yarattığı gözümüzle göremediğimiz ruhanî varlıklardır. Melekler sırf hayır işlemek ve Allah'a ibâdette bulunmak için yaratılmışlardır. Kötülük yapmaya kabiliyetleri yoktur. Çünkü Allah onlara şehvet ve gazap gibi kötülüğe itici duygular vermemiştir. Meleklerin bizim gibi yemeleri içmeleri yatıp uyumaları evlenip çoğalmaları da yoktur. Onlar için erkeklik - dişilik söz konusu değildir. Gökte yerde her tarafta bulunurlar; kısa zamanda en uzak mesafeleri aşıp gitmeye diledikleri şekil ve surette görünmeye güçleri yeter. Allah onlara bu kuvveti vermiştir. Melekler gece gündüz Allah'a ibâdetle zikir tesbih ve takdîs ile meşgul olurlar. Bu onların gıdası hükmündedir. Allah'a asla isyan etmez onun emirlerinden zerre kadar dışarı çıkmazlar. Mâsum ve itâatlidirler.

alıntıdır