Meleklerin Tarifi

Melekler gözle görülmeyen yemeyen içmeyen çeşitli şekillere girebilen günah işlemeyen Allah’ın nurdan yaratıklarıdır. Kur’an-ı Kerîmde meleklerden çok bahsedilir. Biz bu âyet-i kerîmelerden birkaçını zikretmekle yetinelim:

"... Onlar Allah’ın şerefli kullarıdır. Allah’ın sözünden önce söz söylemezler ve Onun emrine göre hareket ederler." (Enbiya Suresi: 26 - 27. ayetler)

"O melekler ki Allah Teâlâya kendilerine emrettikleri şeylerde asla âsî olmazlar emir olundukları şeyleri yaparlar." ( Tahrim Suresi: 6. âyet ).

ALINTIDIR