Cinlerle insanlar evlenebilir mi?

Cinlerle evlenme konusunda İslam alimleri fikir biriliğine varamamışlardır. "Evet cinlerle insanlar evlenebilinir" diyenler olduğu gibi "Hayır mümkün değildir" diyenlerde vardır.

Beyhaki'nin senediyle Cabir'in nakliyle Medineli bir kadının cinlerden bir dostu vardı. O kuş şeklinde gelip evinin duvarına düştü. Kadın ona "İn de laflayalım" diyince o şu cevabı verdi: "Hayır olmaz! Mekke'de bir peygamber gönderildi; bir arada kalmamızı men etti ve bize zinayı yasakladı"

Katde'den nakil "Belkis'in annesi veya babasından biri cinlerdendi".

İmam Şibli cinlerle nikahın mümkün olduğunu savunmaktadır. Şibli bu konuda şunları söylemektedir:
"Hz.Peygamber'in cinlerle evlenmeyi yasaklaması fukahanın 'cinlerle insanlar arasında nikahlanmak caiz değildir' tabiinden bazı kimselerin bunu hoş karşılamaması böyle bir şeyin mümkün olduğunu gösterir. Çünkü: "Mümkün olmayan bir şeyin cevazına veya meşru olmadığına hükmedilmez." demektedir.

İmam Malik'in
"Cinlerden bir adam var. Bizden kız istiyor. Helal yoldan evlenmek istediğini söylüyor. Ne dersiniz?" sorusuna cevaben
"Dince bunda bir sakınca yoktur. Lakin ben şahsen bunu hoş karşılamam. Çünkü kadın cinden hamile kaldığı zaman 'Bu çocuk kimdendir?' diye sorduklarında 'Cin'den' diye cevap verecektir. Ve bu yüzden müslümanlar arasında fesat alıp yürüyecektir." şeklinde cevap verdiği kaydedilmektedir.

İmam Şibli cinlerle evlenmenin mümkün ve vaki olduğunu kabul etmekle beraber buna engellerinde bulunduğunu belirterek insan neslinin insanlarla evlenmekle olacağını belirtiyor. Ancak "İnsanla cin arasında bir aşk meydana gelir de insan evlenmek zorunda kalırsa o zaman iş değişir. "Zararından kurtulmak için evlenebilinir" diyor ve "Yinede zararından kurtulunmaz "diye ekliyor.

Sealibi "İnsanlarla cinler arasında evlenmek ve çoluk çocuk sahibi olmak mümkündür"

ALINTIDIR.