Cinlermedyumlar bununla ilgili ayetler

Cinler Kur"ân"da bildirildiği üzere "Levh-i Mahv ve İsbat"ta olan şeylere muttali olmaya çalışır; oradan gözlerine ilişen bilgileri alır ve daha sonra da onları kendi hesaplarına değerlendirebilirler. Bazen böyle hırsızlık sonucu elde ettikleri şeyleri kendilerine açık insanların kulaklarına fısıldar; Efendimiz"in ifadesiyle "gır gır" eder ve çoklarını baştan çıkarırlar; zira bu bilgilerin %99"u kendi kattıkları yalanlarla doludur. Evet belki bunlardan %1"i doğru çıkabilir; işte bu diğer yalanlara referans olur...

Kur"ân-ı Kerim"de cinlerin bu durumunu anlatan birçok âyet vardır. Şimdi onların birkaçının icmâlî mealini zikredelim:

Bütün bu özellikleriyle cinler insanları her zaman saptırmaya aldatmaya.. açıktırlar. Nitekim tarihe baktığımızda cinlerin getirdikleri haberleri bir şantaj olarak kullanıp insanların farklı yorumlara girmelerini sağlamaktan tutun da bir virüs gibi insanların en hassas organlarına kadar girip cinnetlerine sebep olmaya kadar birçok vakaya şahit oluruz. Evet onlar her vesileyle insanları aldatmaya çalışmışlar; neticede de dinî duygu dinî düşüncelerini alt-üst edip onları saptırmışlardır. Ondan öte bu insanların kendilerini kendilerine farklı göstererek yer yer müceddid mehdi mev"ud İsa.. gibi iddialarda bulunmaya sevketmiş; onlarla beraber pek çoklarını da baştan çıkarmışlardır. Bu bakımdan her halükârda onların bu aldatma ve saptırmalarından Allah"a sığınılmalı ve gaybdan verecekleri haberlere de asla itibar edilmemelidir.

Gaybdan haber verme şekli bir de medyumlukla olabilir ki o biraz daha farklı bir olaydır. Günümüzdeki görülen şekliyle medyumluk yine cinlerle irtibattan ve onların verdiği haberleri aktarmaktan başka bir şey değildir. Aslında gerçek mânâda medyumluk zaman ve mekân üstü bir hâl alma demektir ki bu dünü ve yarını bugünle beraber görmeyi netice verir. Bu mertebedeki bir medyum bir kısım hadiseleri önceden haber verebilir ya da geçmişteki hadiseleri anlatabilir. Ama bunların verdikleri verecekleri haberler iltibastan hâli olmadığı için bir kıymet-i harbiyesi yoktur.

Geçmiş ve geleceği aynı anda görme meselesi bazılarında velayeti ihrazla bazılarında da ruha kendi gücünü kazandırmakla hasıl olur. Zannediyorum gerçek bir medyumluk varsa onu bu ikinci kategori içindeki insanlar arasında aramalıyız."

ALINTIDIR.