Cinlerle insanlar tabi midir?

Cinlerin de tıpkı insanoğlu gibi farklı farklı huylarda olanları vardır. Onlar da bizim gibi yer içer evlenir çoğalır ve hayatlarını devam ettirirler.

Düşünce ve fikir açısından da her zaman insanlarla bir paralellik sözkonusudur.
"Bize gelince bizden iyiler de var böyle olmayan (kötüler de) var. Biz çeşitli yollara ayrıldık." (Cin/11)

Bugün insanlar arasında mevcut bütün doktrin ve düşünce farklılıkları cinler arasında da mevcuttur. Zira onlar insanlara tâbi varlıklardır. Durum böyle olunca eğer beşer kendinden beklenen seviyede Allah Rasûlü'nün arkasında çizgisini koruyabilse cin ve ruhanîler de onun arkasında istikamete yürüyeceklerdir. Bizdeki iniş ve çıkışlar onlarda da iniş ve çıkışlar meydana getirmektedir çünkü bizim peygamberimiz onların da peygamberidir. Ve bizler onlar için uyulması gereken örnek ve önderler durumundayız.

Böyle olduğu için Ümmet-i Muhammed'in sevinci onların da sevinci olacak; hüznü onları da hüzne gark edecektir. Burada şunu da söyleyebiliriz: Bizlerin kurtuluş için yeni bir çalışmaya girmemiz onları da kurtuluş adına aksiyona sevk edecektir.

Öyle ise bizim çalışmalarımız sadece bizimle sınırlı kalmamakta; cinler alemine de tesir etmektedir. Bir bakıma bizler nasıl olursak onlar da öyle olma durumundadırlar.

Kaynak:
Metafizik Dünya

ALINTIDIR.