Cin çarpması nasıldır?

Cinlerin tasallutu kendi bünyeleriyle ilgilidir. Yaratılış olarak dumansız ateş tabir ettiğimiz şuurlu bir enerji kütlesi olan cinler kendi bünyelerinden bir çeşit ışın olan manyetik akımlar ve enerjiler çıkarırlar. İnsan bir molekül yığını olmasına rağmen o da birçok ışın üretir ve yayar. Hatta her insanın vücudu belli bir frekansta enerji dalgaları yayar bu dalga boylarıyla insanlar arasında dostluklar kurulur düşmanlıklar oluşabilir. Yalnız cinler de insanlar gibi farklı yapılara değişik ırklara mensupturlar. Su ateş hava toprak karakterli çeşitli cin toplulukları vardır bu karakterleri yaşadıkları ortamdan ve yerlerden kaynaklanır.

İnsan vücudu kişiden kişiye değişen hassasiyette yaradılmıştır. Tıb ilminde tesbit edilen akupunktur noktalarında olduğu gibi insanın manyetik akım ışın ve şua alan çeşitli vücut bölgeleri vardır. Bazı insanlarda bu yerler doğuştan kapalıdır. Ne kadar manyetik akım ve enerji göndersen de almaz. Kimi insanlarda da bazı bölgeler hassas olabilir gerek bir büyü sonucu gerek tabiatta serbest dolaşan enerji akımlarından gerek manyetik bulutlardan gerekse doğrudan bir cinnî tesir sonucu rahatsızlık meydana gelir. Ortaya çıkan bu açıklık ve menfezden manyetik akım vücuda yerleşir. Evvelâ insanın sinirlerine beyin sistemine tesir eder. Bu sefer vücudun ürettiği enerji ve elektrik akımı düzensiz hâle gelir en gelişmiş röntgen makinelerinin çekemediği tesbit edemediği manyetik yaralar ve ağrılar ortaya çıkabilir. Manyetik akım zamanla hücre düzenine tesir edebilir biyolojik bazı rahatsızlıklara da yol açtığı gibi kişi artık psikolojik bir hasta durumundadır. Vücutta meydana gelen beyindeki sinir tahribatı belki bazı tıbbî ilâçlarla tedavi edilebilir. Ama hangi sebepten olursa olsun insan vücuduna yerleşen manyetik akım ışın veya şua o bölgeden alınmalı izale edilmelidir. Burada devreye yaratılıştan metafizik âlemle irtibatlı medyumluk özelliği olan insanlar ve büyük âlimler ile Hz. Peygamberden (s.a.v.) rivayet edilen dualar devreye girer. Yalnız sinirlere beyne tesir eden şeyin manyetik bir akım veya maddî bir sebep olduğunu tesbit etmemiz gerekir.

Doğuştan gelen bir kabiliyet olarak elinde gözlerinde manyetik enerji yoğunluğu olan kişiler insanların hangi bölgelerinin hassas olduğunu menfezlerin nerede bulunduğunu hangi yerden akım aldığını ânında tesbit edebilir. Cinler tesir ettikleri kişileri böyle insanlardan uzaklaştırmaya çalışırlar. Çünki kendi manyetik akımlarını ancak dualar ile manyetik okumalar ve müdahaleler giderebilir.

ALINTIDIR.