Ebedî Cemâl Âhireti İster
Ebedî Cemâl Âhireti İsterBir bahar mevsiminde kuşların şakıyışı ve suların çağlayışını dinleyelim. Bütün nebatat ve ağaçların yemyeşil zümrüt gibi güzelliğini; güneşin doğuş ve batışını ve bulutsuz bir gecede mehtabı seyredelim. Kâinatta cilvelenen bütün güzellikleri hayalimizin nazarına arz edelim.

İşte bu ve bunun gibi bütün tatlı tablolar Cenâb-ı Hakk'ın cemâlinin bir cilvesidir. O peşi peşine birbirini takip eden bu manzaralarla bize kendi güzelliğini göstermektedir. Bizler de O'nun bu cilvelerindeki güzelliği seyretmekle kendimizden geçiyoruz. O kendini tanıttırmak istiyor biz de tanımaya çalışıyoruz.

Şayet biz bu güzellikleri seyrederken perdeyi kapayıverse ve bizi yokluk karanlıklarında bıraksa nimet nikmete muhabbet musibete akıl da bize ızdırap veren bir âlete döner. Halbuki böyle bir Cemâl böyle bir çirkinlikten münezzeh ve mukaddestir.

Aslında nimeti nimet yapan ve aklı her şeyden lezzet alır hale getiren o nimetlerin devamıdır. Binâenaleyh Allah kendi ebedî ve sermedî olan Cemâlini devamlı bize göstereceği ayrı bir yurt açacak bizi o diyarda haşr ve neşr edecek sonsuz nimetlerini Cemâl ve Kemâlini bize orada gösterecektir.

Hem O'nun güzellikleri ebedîdir. Öyleyse güzelliklerin devam edeceği ebedî bir âlem gerekir. Tâ ki buradan geçip giden güzellikler orada ebedî olarak devam etsin. Evet bu dünyada cilvelerinin güzelliğiyle kendimizden geçtiğimiz gibi bir gün Zâtı'nın Cemâl ve güzelliğini seyrederken de kendimizden geçeceğiz.

ALINTIDIR.