Ahirzaman ve Nefis


Üstad Bedîüzzaman Hazretleri bu asırda takva ve salih amel kavramlarını yeniden tanımlıyor ve gençlere önemli tavsiyelerde bulunuyor. Onun dersini dinlemenin bu problemi nasuh bir tövbe ile çözeceği Allah’ın rahmetinden uzak değildir.

Bedîüzzaman’a göre takva ve salih amel imandan sonra en büyük esaslardır. Takvâ günahlardan sakınmak; salih amel ise emir dairesinde hareket etmek ve sevap kazanmak demektir. Günahlardan kaçınmak sevap kazanmaya nisbeten daha tercihe şayandır. Yani takva salih amelden daha evlâdır. Bilhassa bu tahribat sefahet câzibedâr hevesât ve ahlâkî yıkım zamanında günahlardan kaçınmak demek olan takva esas tutulmalı ve günahlardan muhakkak sakınmalı kebâir (büyük günahlar) terk edilmelidir. Bu zamanda farzlarını yapan büyük günahları işlemeyen kurtulur. Çünkü böyle her taraftan büyük günahların saldırısına maruz kalanların salih amele ihlâs içinde muvaffak olmaları zordur. Bundandır ki bu ağır şartlar altında az bir salih amel çok amel hükmündedir.

Bedîüzzaman’a göre üstelik takva (günahlardan kaçınma duygusu) içinde bir nev’î salih amel zaten vardır. Öyle ki bir haramı terk etmek vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı vardır. Böyle ağır şartlar altında ve böyle yoldan ve sokaktan gazete ve mecmualardan tv ve İnternet’ten binler günahın hücumu ve saldırısı zamanında takva yani Allah korkusu niyetiyle “bir tek sakınmak” ile yani az bir amelde bulunup yüzlerce günahı terk etmekle yüzlerce vacip işlenmiş oluyor. İşte takva niyetiyle ve günahlardan sakınmak kastıyla menfî ibadet denilen “Allah rızası için haramlardan uzak durma ibadeti” yapılmış çok önemli bir salih amel böylece işlenmiş olmaktadır. Madem şimdiki hayat tarzında her dakikada yüzer günah insana karşı geliyor. Elbette Allah korkusu ile haramlardan sakınan bir genç yüzer salih amel işlemiş gibi sevap kazanmış olmaktadır.

ALINTIDIR.