Dünyadaki sıkıntılar cennetteki güzellikleri daha iyi anlamamızı sağlar

Dünyadaki sıkıntılar cennetteki güzellikleri daha iyi anlamamızı sağlar
Dünyada birçok sıkıntı yaşarız. Hasta oluruz ateşimiz çıkar kimi zaman bir yerimiz kırılır çok üşürüz veya sıcaktan bunalırız. Her gün daha birçok sıkıntı verici şey başımıza gelebilir. Midemiz rahatsızlanır yaşlandıkça cildimiz bozulur kırışır. Annenizle babanızın gençlik resimlerine bakın ve şu andaki yüzlerini düşünün aradaki farkı daha iyi anlayacaksınız
ALLAH bu gibi eksiklikleri dünya hayatında özellikle böyle yaratmıştır. Bunların hiçbiri cennette yoktur. Dünyadaki eksiklikler düşünüldüğünde cennetin ne kadar büyük bir mükafat olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Eğer insan ölünce cennete giderse bütün bu sıkıntılardan kurtulur. Dünyada hoşunuza gitmeyen şeyleri tekrar düşünün. Sizi rahatsız eden bu şeylerden tek bir tanesi bile cennette olmayacaktır.
Cennet insanın en fazla zevk alacağı en çok hoşuna gideceği nimetlerle hazırlanmıştır. Dünyada her insanın yediği içtiği güzel şeylerden çok daha iyisi ve güzeli en kusursuzu orada hazırdır. Cennette insan bir daha hiç üşümez hasta olmaz üzülmez korkmaz yaşlanmaz. Etrafında hiç kötü insan olmaz. Çünkü kötüler artık cehennemde kendi kötülüklerine layık bir yerdedirler. Cennette ise herkes birbiriyle güzel sözlerle konuşur. Küfür etmez sinirlenip bağırmaz birbirinin kalbini kırmaz. İlk insan olan Adem Peygamberden bugüne kadar yaşamış olan ALLAH'ın ahlakını beğendiği ve cennete layık gördüğü ne kadar iyi insan varsa artık hepsi orada arkadaştır.

ALLAH Kuran'da cennette çok güzel ve büyük köşkler olduğunu insanların buralarda büyük bir neşe ve mutluluk içinde yaşadığını insanların her istedikleri şeyin gerçekleştiğini haber vermektedir. Aslında bütün bu anlattıklarımız ve sizin bunları okurken düşündükleriniz cennetteki güzellikleri anlatmak için çok yetersizdir. Bunlar insanın bir an düşündüğünde aklına gelen birkaç güzelliktir oysa cennetteki benzersiz güzellikler hiç bitmez.ALLAH bir ayetinde insanın isteyeceği herşeyin ve daha fazlasının da cennette verileceğini haber vermiştir. Canınızın isteyebileceği bir şey düşünün ya da gitmek istediğiniz bir yeri. Cennette bütün bu istedikleriniz ALLAH'ın izniyle bir anda olacaktır. ALLAH bir ayette cennetten şöyle bahsetmektedir:


… Orada nefislerinizin arzuladığı herşey sizindir ve istediğiniz herşey de sizindir." (Fussilet Suresi 31)

Kuran'da cennetteki sonsuz güzellikleri anlatan ayetlerden birkaçı şöyledir:

Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (şudur İçinde bozulmayan sudan ırmaklar tadı değişmeyen sütten ırmaklar içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır... (Muhammed Suresi 15)

İman edip salih amellerde bulunanlar; onları içinde ebedi kalıcılar olarak altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak yerleştireceğiz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir. (Ankebut Suresi 58)


Adn cennetleri (onlarındır); oraya girerler orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipek(ten)dir. (Fatır Suresi 33)

Gerçek şu ki bugün cennet halkı 'sevinç ve mutluluk dolu' bir meşguliyet içindedirler. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Orada taptaze-meyveler onların ve istek duydukları herşey onlarındır. (Yasin Suresi 55-57)

Yüklü dalları bükülmüş kiraz (ağaçları)

Üstüste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları

Yayılıp-uzanmış gölgeler

Durmaksızın akan su(lar);

Ve (daha) birçok meyveler arasında

Kesilip-eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler).

Yükseklere-kurulmuş döşekler (sedirler). (Vakıa Suresi 28-34)


ALLAH cennete girmeye layık olan insanların sonsuza kadar orada kalacaklarını da ayetlerinde bildirmektedir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar -ki Biz hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz- onlar da cennetin halkıdırlar. Onda sonsuz olarak kalacaklardır. (Araf Suresi 42)

Cennetteki en büyük nimet ise elbette Rabbimizin sevgisini kazanmış olmaktır. Bunu bilmek ve hissetmek insanın yaşayabileceği en büyük sevinç ve huzurdur.Cehennemdeki azap sonsuza kadar devam edecektir

ALLAH'a isyan eden onu tanımayan insanlar da yaptıkları herşey için bir karşılık göreceklerdir. Dünyada iken ALLAH'ı tanımadıkları herşeyi O'nun yarattığını kabul etmedikleri büyüklük taslayıp ALLAH'ın emrettiği ibadetleri yapmadıkları ve dünyada adeta isyan çıkardıkları için ölünce de buna göre karşılık göreceklerdir.

Bazı insanlar bu dünyada birçok suç işlerler. Kimsenin onları görmediği durumlarda zaman zaman cezasız da kalabilirler. Ama bu insanlar yaptıkları ne kadar gizli olursa olsun ALLAH'ın onları her an gördüğünün içlerinden geçeni de bildiğinin farkında değillerdir.

Herkes yaptığı iyi veya kötü şeylerin karşılığını mutlaka alacaktır. Asıl cezayı veya ödülü ahirette ALLAH verecektir. ALLAH sonsuz adalet sahibidir ve Kuran ayetlerinde yapılan en küçük bir iyiliğin bile karşılığını kat kat vereceğini müjdelemiştir. İnsanlar pişman olup bağışlanma dilerlerse onları affedeceğini de söylemiştir. Buna rağmen ALLAH'a iman etmeyen Kuran'da bildirilen emirleri yerine getirmeyen sadece dünya hayatında yaşayacağını sonrasında bir hayat olmadığını düşünen insanları da ALLAH cehennem ile tehdit etmiştir.

ALLAH'a isyan eden suçlu ve günahkarların yaptıklarının karşılığıdır cehennem.

ALLAH bu kişilerin durumunu Kuran'da şöyle açıklamıştır:

Onlar dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi 'yok sayarak tanımadıkları' gibi Biz de bugün onları unutacağız. (Araf Suresi 51)

Cehennemde dünyada yaşanan sıkıntılardan ve acılardan çok daha fazlası vardır. Pislik korku acı ve mutsuzluk dolu bir yerdir cehennem. Oraya giden insanlar cehennemden çıkmak için ALLAH'a dua ederler ama artık dua etmekte ve pişman olmakta geç kalmışlardır. Daha önce size Firavun'un geçersiz pişmanlığından söz etmiştik. O da boğulacağı sırada başına gelecekleri anlamıştı. Ama o andaki pişmanlığı fayda etmemişti. İşte ALLAH insana ölüm anına kadar fırsat verir. Öldükten ve ahirette yaşamaya başladıktan sonra ise pişman olmanın hiçbir anlamı kalmamaktadır.

Cehennemlikler orada yiyecek hiçbir şey bulamazlar. Başlarındaki cehennem bekçilerinden yiyecek istediklerinde onlara darı dikeni kan ve irin verilir. Su içmek istediklerinde ise kaynar su verilir. Sürekli aşağılanırlar sürekli derileri yanar her yerde ateş vardır dar ve sıkışık yerlerde hapsedilirler. Üstelik bu çok sıkıntılı yaşam sonsuza kadar bitmeyecektir.

Pek çok insan cehennemde belli bir süre kalıp yaptıklarının cezasını çektikten sonra cennete gideceğine inanır. Ancak bu kişiler sadece kendi kendilerini kandırmaktadır. Çünkü Kuran'daki cehennem ile ilgili ayetlere baktığımızda cehenneme bir kere giren bir insan için hiçbir kurtuluş yolunun olmadığını görürüz. ALLAH'a iman etmemesi ve dünyada yaptığı kötülüklere karşılık olarak cehennemi hak eden kişiler burada sonsuza kadar kalacaklardır. ALLAH bu gerçeği ayetlerinde şöyle haber vermiştir:

"Kapıları kilitlenmiş" bir ateş onların üzerinedir. (Beled Suresi 20)

Bu onların: "Ateş bize sayılı günler dışında kesinlikle dokunmayacak" demelerindendir. Onların bu iftiraları dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştür. (Al-i İmran Suresi 24)

Oysa hatalarını günahlarını fark eden her insanın hayattayken yaptıklarından pişman olması ve ALLAH'tan dua ile bağışlanma dilemesi gerekir. Kuran'da ALLAH bize samimi bir pişmanlık olursa her türlü günahı affedeceğini bildirmektedir. Bu konuyla ilgili ayet şöyledir:

(Benden onlara) De ki: "Ey kendi aleyhlerinde (kendi zararlarına) olmak üzere ölçüyü taşıran (günah işleyen) kullarım. ALLAH'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz ALLAH bütün günahları bağışlar. Çünkü O bağışlayandır esirgeyendir." (Zümer Suresi 53)

Ahirette sonsuz bir pişmanlık yaşamamak ve cehennemin bitmeyecek azabından kurtulmak için geç olmadan insanın hatalarını görmesi ve Rabbimize tevbe etmesi bu yüzden çok önemlidir


ALINTIDIR.