Ahiret ve Ölüm

Bazı insanlar ölümü insanın yokoluşu gibi anlarlar. Oysa ölüm sadece dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında bir geçiş bir kapı gibidir.

Kapının arkasında yani ahiret hayatımızda cennette veya cehennemde bir yerde olmamız da ALLAH'ın dünyadaki hareketlerimizi beğenmesine veya beğenmemesine bağlıdır.

Ölüm sadece bir sürenin dolmasıdır. Sınavın bittiğini belirten zilin çalması ve çıkış kapısının açılması gibi. ALLAH herkese dünyada ayrı bir sınav süresi vermiştir. Kiminin süresi 30 yılda kimininki ise 100 yılda bitebilir. Nasıl sizin dünyadaki sınavınızın başlangıcı olan doğumunuza siz değil ALLAH karar verdiyse sürenin bitimine de ALLAH karar vermiştir. Yani kaç yaşında öleceğinizi yalnızca ALLAH bilir.

Ölümü nasıl karşılamamız gerekir?

Dünyadaki sınavın bitişi demek olan ölüm iman eden kişiler için bir sevinç vesilesidir. Süresi dolup da sınavdan çıkan ve başarılı olan bir insanın ardından üzülmek çok anlamsız olur. İşte bu şekilde ölen bir insanın ardından üzülmek de aynı şekilde hatta daha da anlamsızdır. Ölen kişi çok yakın tanıdığımız ve çok sevdiğimiz biri olabilir. Ancak iman eden bir insan ölümün kesin bir ayrılık olmadığını ölen kişinin sadece dünyadaki imtihanın bittiğini düşünür ve buna göre davranır. ALLAH'ın isteklerine göre yaşayan Müslümanları ALLAH'ın ahirette yeniden biraraya getireceğini ve cennetle mükafatlandıracağını bilir. Bu durumda üzülmek bir yana bu kişi için büyük bir sevinç duyar.

ALLAH bizi dünyadan istediği an çıkartabilir yani dilediği an canımızı alabilir. İnsanın yapması gereken bu süre dolmadan önce elinden geleni yapıp ALLAH'ın sevgisini kazanmaya çalışmaktır.

Sonuç olarak aklınızdan çıkarmamanız gereken şudur: Ölüm bir son değil bir geçiş kapısıdır. Sonsuza kadar sürecek olan asıl hayat ahirettedir. Bizim de her an ahiretteki bu gerçek hayatımıza hazırlık yapmamız gerekir. Hiç sınavdaki insan orada sonsuza kadar yaşayacakmış gibi bir çaba içine girer mi? Elbette hayır. Sadece soruları dikkatlice cevaplayıp sınavdan bir an önce çıkmayı düşünür.

İşte dünya hayatında da insan ALLAH'ın kendisi için hazırladığı imtihanı en iyi şekilde bitirip ALLAH'ın rızasını ve cenneti kazanmayı istemelidir.

Her insanın dünyadaki en önemli çabası ALLAH'ı sevmek ve O'nun rızasını kazanmak için çalışmak olmalıdır. Çünkü sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz Kendisine inanan kullarını sevmekte ve her an korumaktadır. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

... Doğrusu benim Rabbim herşeyi gözetleyip-koruyandır." (Hud Suresi 57)

Ahiret Hayatı


Dünya hayatının geçici kalınan bir yer olduğunu ALLAH Kuran ayetlerinde bize bildirir ve asıl olanın ahiret yurdu olduğunu haber verir. Dünyada çeşitli olaylarla denenen ve bir gün ölüm ile karşılaşan kişi için ahiret hayatı başlar. Bu sonu olmayan bir yaşamdır. İnsanın sonsuz hayatı olan ahiret hayatında ruhu yok olmayacaktır. ALLAH bizim için pek çok nimeti yaratandır. Dünya hayatını da bize verdiklerine karşılık olarak bizim neler yaptığımızı görmek için yaratmıştır. ALLAH hareketlerimizin iyi ya da kötü olmasına göre ahirette de bir ödül olarak cenneti veya bir ceza olarak cehennemi yaratacaktır.

ALLAH ahirette huzuruna gelecek olanların nasıl karşılık göreceğini Kuran'da şöyle bildirmektedir:

Kim bir iyilikle gelirse kendisine bunun on katı vardır kim bir kötülükle gelirse onun mislinden (eşdeğerinden) başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. (Enam Suresi 160)

ALLAH insanlara karşı çok merhametlidir. Ödül verirken kat kat cömertçe vermektedir. Oysa cezayı hak edenler sadece yaptıkları kötülüklerin tam karşılığını görürler. ALLAH kimseyi haksızlığa uğratmaz. İnsanlar arasında adaletsiz davranışlar olabilir. Suçlu biri dünyada insanları kandırmış ve onları yanıltmış olabilir. Ama suçunun karşılığını ALLAH ahirette kesinlikle verecektir. Adalet ALLAH katında yerini mutlaka bulur. Çünkü ALLAH herşeyi görür bilir ve karşılığını ona göre verir.

Cennet ve cehennem

Cennet ve cehennem insanların ölümlerinden sonraki ahiret hayatlarını geçirecekleri iki farklı yerdir. Bu yerlerle ilgili gerçekleri biz yine en doğru şekilde Kuran'dan öğrenebiliriz.

Kuran'dan öğrendiklerimiz doğrultusunda cenneti tanıtmak için şöyle bir örnek verelim. Çok güzel manzaralı yerlere gitmiş veya filmlerde hayranlık uyandıran mekanlar görmüşsünüzdür. Hiç ayrılmak istemediğiniz yerler ya da bitmesini hiç istemediğiniz yiyecekler olmuştur. Cennet bütün o gördüklerinizden daha güzel hatta onlarla kıyas edilemeyecek kadar güzel bir yerdir. Cennetteki yiyecekler dünyadaki hiçbir yiyecekle kıyaslanamayacak kadar lezzetli ve güzel görünümlüdür.

Dünyadaki bütün güzellikleri yaratan ALLAH ayetlerinde samimi iman eden Müslümanlar için ahirette çok daha güzelini hazırladığını söylemektedir.

ALINTIDIR.