Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Nefsi Hesaba Çekmek

  Nefsi hesaba çekmek

  Ey Nefsim! Yazıklar olsun sana: Yoksa öldüğün zaman
  yok olup kurtulacağını mı sanıyorsun?

  Yoksa başı boş bırakılacağını mı sanıyorsun?
  Seni bu günkü haline getirenöldükten sonra diriltemez mi?
  Hiç düşünmüyor musun seni nutfeden meydana getiren sana doğru yolu gösteren kimdir.

  Ve seni öldürüp mezara koyacak olan kimdir.
  Bütün bunlara rağmen hala neden davranışların aynı kıyamet ve hesap gününe inanmayanlarınkine benziyor.

  Şayet ahirete kıyamete ve hesap gününe inanıyorsan o zaman neden hazırlık yapmıyorsun.

  Gayri müslim bir doktor en sevdiğin bir yemeğin senin için zararlı olduğunu ve onu yememeni söylese onu yememek için gayret edersin de Mucizeler ile ispat edilen Peygamberler ile ALLAH-u Zülcelal'in buyurdukları ve Saadat-ı Kiram'ın tavsiyeleri senin nazarında bir gayri müslim doktorun sözü kadarda mı değerli değil??

  ALLAH yaptıklarından Haberdardır

  Ey Nefsim! Eğer ALLAH-u Zülcelal beni görmüyor diye düşünerek isyana dalıyor veGünahta ısrar ediyorsan sana yazıklar olsun!
  Ey Nefsim! Yazıklar olsun sana. Ne büyük nifak ve hataların içerisinde olduğunu Görmüyor musun?

  Dilinle iman ettim derken âzâlarından günah ve nifak akıyor. Eğer sadece dil ile yapılan iman kafi olsaydı münafıkların cehennemin en alt tabakasında ne işleri vardı

  Ey Nefsim!

  Senin bu davranışların akıl işi değildir.
  Eğer hayvanlar senin bu halini bilse gülerler.
  Şayet söylenenlerin hepsine inandınsa o halde
  neden amel etmez ve
  ahiret hazırlığı yapmazsın?

  Halbuki ölüm sana her şeyden daha yakındır.

  Bir gün aniden karşına çıkagelecek.
  Diyelim ki yüz yıl daha ömrün var.
  Bu ibadetlerinin sana yetebileceğini mi sanıyorsun?

  Senin bu halinin ve

  ALLAH-u Zülcelal'e karşı yaptığın eksik amellerinin
  seni kurtarabileceğini sanıyorsan..!

  Çok büyük bir ahmaklık ve

  yanlış içindesin
  UNUTMA!!

  ALINTIDIR.
  Arş, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Kendini hesaba çekmek

  Sual: Peygamber efendimiz (Ölmeden önce ölün hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin) buyuruyor. Kendimizi hesaba nasıl çekeriz?
  CEVAP
  Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Kıyamet günü terazi kurarız. O gün hiç kimseye zulmedilmez. Herkesin yaptığı zerre kadar iyilik ve kötülüğü meydana çıkarıp teraziye koyarız. Herkesin hesabını yapmaya yetişiriz.) [Enbiya 47]

  Peygamber efendimiz de buyurdu ki:
  (Akıllı kimse günü dörde ayırır birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü teâlâya münacat eder yalvarır. Üçüncüsünde bir işte çalışıp helal para kazanır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mubahlarla kendini eğlendirir haramlardan kaçar.) [İ.Gazali]

  İslam âlimlerinin en büyüklerinden imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
  Peygamberlerin gönderilmesi İslamiyet’in emirleri yasakları hep nefsi kırmak ezmek içindir. Onun taşkınca isteklerini önlemek içindir.

  İslamiyet’e uyuldukça nefsin istekleri azalır. Bunun içindir ki İslamiyet’e uymak nefsin isteklerini yok eder.

  Nefsin zararını önlemek için iki yolu vardır:
  1- Ona uymamak onun arzularını yapmamaktır. Buna riyazet çekmek denir. Riyazet vera ve takva ile olur. Takva haramlardan sakınmak Vera haramlarla birlikte mubahları ihtiyaçtan fazla kullanmaktan da sakınmaktır.

  2-
  Nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Buna mücahede denir. Bütün ibadetler mücahededir.
  Bu iki cihad nefsi terbiye eder. İnsanı olgunlaştırır. Ruhu kuvvetlendirir. Salihlerin yoluna kavuşturur. Allahü teâlâ kullarının ibadetlerine muhtaç değildir onların günah işlemesi Ona hiç zarar vermez. Nefsi terbiye için bunları emretmiştir.

  İmam-ı Rabbani hazretleri yine buyuruyor ki:
  Evliyanın çoğu her gece yatacağı zaman o gün yapmış olduğu işlerini sözlerini hareketlerini hareketsizliklerini düşüncelerini her birinin niçin olduğunu anlarlar. Kusurlarını ve günahlarını temizlemek için tevbe ve istiğfar ederler. Allahü teâlâya boyun bükerler yalvarırlar. İbadetlerini ve iyiliklerini de Allahü teâlânın hatırlatması ile ve kuvvet vermesi ile olduğunu bilirler. Bunun için Hak teâlâya hamd ve şükür ederler.

  Muhyiddin-i Arabi hazretleri kendini böyle muhasebe edenlerden biri idi. (Ben kendimi hesaba çekmekte Meşayıh-ı kiramın hepsinden ileri gittim. Niyetlerimi düşüncelerimi de hesaba kattım) buyururdu.

  Her gece yatarken yüz defa (Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber) okuyan kimse yüz defa tesbih tahmid ve tekbir söylemiş olur. Böylece muhasebe yapmış kendini hesaba çekmiş sayılır. [Tesbih sübhanallah tahmid elhamdülillah tekbir de Allahü ekber demektir.] Tesbih söylemek tevbenin anahtarıdır. İnsan bunu çok okumakla kusurlarının günahlarının affedilmesini istemiş olur.

  Günah işleyen bir kimse bu emirlerin ve yasakların sahibinin azametini ve kibriyasını düşünmüş olsaydı Onun emirlerine karşı gelemezdi. Günahları yapması Onun emirlerine ve yasaklarına kıymet vermediğini göstermektedir. Böyle şeyden Allahü teâlâya sığınırız. Tenzih kelimesini [yani yukarıda yazılı olan tesbihi] çok okumakla bu kusur affolunur.

  İstiğfar etmek günahların örtülmesini istemektir. Tenzih kelimesini okumak ise günahların yok olmasını istemektir. O nerede bu nerede?

  Sübhanallah
  şaşılacak bir kelimedir. Söylemesi çok kısadır. Manaları ve faydaları ise pek çoktur.

  Tahmid
  [Elhamdülillah] kelimesini çok okumakla Allahü teâlâya şükredilmiş olur. Onun verdiği nimetlerin şükrü yapılmış olur.

  Tekbir
  [Allahü ekber] kelimesi Allahü teâlânın kulların yaptığı şükürlerden çok yüksek olduğunu Ona yakışan şükür yapılamayacağını göstermektedir. Çünkü Ona yapılan istiğfarlar af dilemekler için de çok istiğfar etmek gerekir.

  Hak teâlâya yakışan hamd ancak Onun tarafından yapılabilir. Bunun içindir ki kendisi Saffat suresinin sonunda (Sübhane Rabbike...) buyurmuştur. Kendini hesaba çekmek isteyen bu âyet-i kerimeyi çok okumalıdır! Böylece istiğfar ve şükretmiş olur. İstiğfar ve şükredemediğini de ve kusurlarını da bildirmiş olur. (Mektubat-ı Rabbani c.1 m.309)

  Hesaba çekilme riski var
  Ahirette hesaba çekilen herkes sıkıntı görür. Onun için sorgusuz sualsiz Cennete girmeye çalışmalı! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Kıyamette hesaba çekilen helak olmuştur.) [Buhari]
  (Hesaba çekilen azap görmüş olur.) [Bezzar]

  (Kıyamette herkes şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz:
  1- Ömrünü nasıl geçirdi?
  2- İlmi ile nasıl amel etti?
  3- Malını nereden nasıl kazandı nereye harcadı?
  4- Bedenini nerede yordu?)
  [Tirmizi]
  Ancak hesabı çok kolay geçenler de olacaktır. Mesela (Sen falanca mısın?) diye sorulacak sonra bekletmeden Cennete konacaktır. Mesela Hazret-i Osman bunlardan biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Osman’ın şefaati ile Cehennemlik olan 70 bin kişi sorgusuz sualsiz Cennete girer.) [İbni Asakir]

  (Kıyamette hesaba çekilirken üç defa "Allah’tan alacağı olanlar kalksın ve Cennete girsin" diye ses duyulur. Oradakiler "Allah’tan alacaklı olan da olur mu ki?" derler. "İnsanları affedenlerdir" denir. Bunlar kalkıp hemen sorgusuz sualsiz Cennete girerler.)
  [Taberani]

  (Hacca giderken veya gelirken ölenin bütün günahları affolur. O kimse hesaba çekilmeden ve azap görmeden Cennete girer.)
  [İsfehani]

  (Sabırlı ve ihlaslı olanlar hesaba çekilmeden Cennete girer.)
  [Taberani]

  (Kibri hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin hesaba çekilmeden Cennete girer.) [İbni Hibban]

  (Allahü teâlâ namazlarını doğru olarak kılana azap etmeden sorgusuz sualsiz Cennete koyacağına söz vermiştir.)
  [Hakim]

  (Din kardeşinin bir işini yapmak için gidenin her adımında 70 günahı affedilir ve ona 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse sorgusuz sualsiz Cennete girer.)
  [İ.Ebiddünya]

  (Ümmetim üç sınıftır. Bir kısmı sorgusuz sualsiz Cennete girer. Bir kısmı hafif hesaba çekilerek girer. Bir kısmı da günahlardan temizlenerek girer.)
  [Taberani]
  Suda boğularak ölen şehitlerin kul borçları da affedilir. Hak sahipleri bu şehitten haklarını istedikleri zaman Allahü teâlâ (Ondaki haklarınızı benden isteyin) buyuracak hak sahiplerine alacaklarını fazla fazla verecektir. Şehit de sorgusuz sualsiz Cennete girecektir.

  Cennete sorgusuz sualsiz giren fazilet sahiplerine sizin ameliniz ne idi diye sorulduğunda (Dünyada bize yapılan hakarete ve zulme sabreder ve bunları affederdik) derler.


  Ölmeden önce ölmek
  Sual:
  Ölmeden önce ölmek ne demektir?
  CEVAP
  (Dünyaya en az kim rağbet eder?) diye sual eden bir zata Peygamber efendimiz buyurdu ki:
  (Kabri ve kabirde çürüyüp toprak olacağını unutmayan dünya ziynetini terk eden ecri baki olan ahireti fani dünyaya tercih eden bugünün işini yarına bırakmayan kendini ölmüş sayan ölmeden önce ölen kimsedir.) [İbni Ebiddünya]

  Demek ki ölmeden önce ölmek öldükten sonra başına gelecekleri düşünerek dinin emir ve yasaklarına riayet etmektir.

  Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (Eğer Cennet ve Cehennemi görseydiniz az güler çok ağlardınız.) [Müslim]

  (Gülerek günah işleyen ağlayarak Cehenneme gider.) [Ebu Nuaym]

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Herkes hesaba hazırlanmalı

  Sual: Ahirette mükafat da cezada büyük olduğu için imtihan da çok büyük olacak değil mi?
  CEVAP
  Cennet müminler için ebedi mükafat yeri Cehennem de kâfirler için ebedi ceza yeridir. Cennet hatıra hayale gelmeyen nimetlerle doludur. Cehennem de akıl almayacak azaplarla doludur. Mükafat ve azaplar bir hâl işidir. Yaşanmadıkça anlatılamaz. Mükafat ve ceza büyük olduğu için sorgu-sual işi de büyük olacaktır. Allahü teâlâ (Salih kullarım için gözlerin görmediği kulakların işitmediği hatta hatıra gelmeyen hayal edilemeyen nimetler hazırladım) buyuruyor. (Müslim)

  Kur'an-ı kerimde de mealen buyuruluyor ki:
  (Artık onlar için yaptıklarına mükafat olarak göz aydınlatıcı ne nimetler saklandığını [hazırlandığı] hiç kimse [Hatta melekler ve peygamberlerbile] bilemez.) [Secde 17 Beydavi]

  Cehennem azabının şiddeti de çeşitli âyet-i kerimelerle bildirilmiştir. Böyle büyük mükafat ve büyük ceza için elbette büyük imtihan olacak ve ince şeyler sorulacaktır.

  Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Zerre kadar hayır yapan sevabını zerre kadar şer yapan da cezasını görecektir.) [Zilzal 78]

  Ahirette hiç kimseye zulmedilmez. Haksızlık yapılmaz ama mükafat verilirken de bol bol ihsan edilecektir. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:
  (Şüphesiz Allah zerre kadar haksızlık etmez. Zerre kadar bir iyiliğin sevabını da kat kat artırır kendinden de büyük mükafat verir.) [Nisa 40]

  İlkokul imtihanı ile üniversite imtihanı aynı olmadığı gibi her fakültenin imtihanı da farklıdır. Çöpçülük imtihanında da fizikten cebirden sorulmaz. Kuyumculardaki küçük terazilerde küçük ağırlıklar tartılır. Ona niçin beş on kiloyu tartmadın diye sorulmaz. Kırk elli tonluk büyük basküllere kantarlara da niye beş-on gramı tartmadın diye sorulmaz. Herkes gücüne göre imtihana tâbi tutulur. Herkese ne nimet verilmişse onun hesabı sorulur. A’maya göz nimetinden sorulmaz. Dilsize dilden sorulmaz. Başbakanın mesuliyeti ile odacınınki farklıdır. Âlim ile cahilinki de farklıdır. Dağda ormanda veya demirperde gerisinde yaşayıp da Müslümanlığı duymayanlar hesaba çekilmeyecektir. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:
  (Kendilerine peygamber gönderilenlere ve gönderilen peygamberlere de elbette hesap soracağız.) [Araf 6] [İnsanlara Peygamberlere tâbi olup olmadıkları Peygamberlere de tebliğ vazifesini ne derece yaptıkları sorulacaktır. (Beydavi)]

  Bir millete Peygamber gönderilmemişse yahut bir millet Peygamberi duymamışsa cezalandırılmayacaktır. Kur'an-ı kerimde mealen (Biz peygamber göndererek bildirmeden önce azap yapıcı değiliz) buyuruluyor. (İsra 15)

  Peygamber gönderilenlere Müslümanlığı duyanlara mutlaka hesap sorulacaktır. Kur'an-ı kerimde mealen (Rabbin hakkı için onların hepsine yaptıklarının hesabını elbette soracağız) buyuruluyor. (Hicr 92-3)

  Her insanda bulunan kiramen katibin melekleri insanların yaptığı bütün işlerin resmini çekmekte her anını filme almaktadır. İnsanların yapacağı işleri Allahü teâlâ ezelde bildiği için levh-i mahfuza da kaydetmiştir. En ufak bir yanlışlık ve haksızlık olmayacaktır. Âyet-i kerimede mealen (Hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlası ile yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır. Hiç kimse haksızlığa uğratılmaz) buyuruluyor. (Müminun 62)

  Milyarlarca insanın hesabı çok kısa bir zamanda yapılacaktır. Kur'an-ı kerimde "Vallahü seriulhisab" ifadeleri geçmektedir. (Allah hesabı çok çabuk görür) demektir. Hesaba hazırlanmalıyız!

  Dünyayı terk etmek
  Sual:
  Ahireti kazanmak için dünyayı terk etmek nasıl olur?
  CEVAP
  Dünyayı terk etmek çalışmayıp oturmak demek değildir. Dünyayı terk etmek iki türlü olur:
  Birincisi haramlarla beraber mubahları da yani günah olmayan lezzetlerin çoğunu da bırakıp yaşamak için zaruri olan miktarını kullanmaktır. Yani çalışmayı dünyanın zevk keyif ve eğlencelerine dalmak yolunu bırakarak her türlü zevk ve lezzetinden vazgeçip ibadet ile ve Müslümanların rahatları ve İslam dinini bilmeyenlerin doğru yola kavuşmaları için lazım olan ilmi teknik usulleri ve vasıtaları en ileri ve en üstün şekilde yapmak ve kullanmakla geçirmek ve dünya zevkini böyle çalışmakta aramak ve bulmaktır. Eshab-ı kiramın ve İslam alimlerinin hepsi böyle idi. Bundan maksat İslamiyet’in emrettiği şeyleri yapmak için bütün rahatı ve zevkleri feda etmektir.

  İkincisi
  dünyada haram ve şüpheli şeylerden kaçıp mubahları kullanmaktır. Bu kadarı da hele bu zamanda çok kıymetlidir. Allahü teâlânın mubah ettiği yani müsaade ettiği şeyler pek çoktur. Bunlarda bulunan lezzet haramda bulunanlardan fazladır. Mubah kullananları Allahü teâlâ sever haram kullananları sevmez. Aklı olan doğru düşünebilen bir kimse geçici bir zevk için sahibinin yaratanının sevgisini teper mi? Zaten haram olan şeylerin sayısı pek azdır. Bunlarda bulunan lezzet mubahlarda da vardır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş