Ahir Zamanda Hadisler Nasıl Tek Tek Gerçekleşiyor! Resimler
Mehdi'den önce halkın başına felaketler fitneler ve belalar gelecek

Hadis: Sonra şöyle buyurdu: Kaim zuhur etmeden hemen önce halkta ŞİDDETLİ KORKU OLACAK HALKIN BAŞINA FELAKETLER FİTNELER VE BELALAR GELECEK.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani Gaybet-i Numani s.301)


Ahir zamanda depremler artacak

Hadis: Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. (Ramuz-El Ehadis 476/11)
Salgın Hastalıklar Artacak

Hadis: "Ey Malik oğlu Avf! Kıyamet öncesi altı (alamet) sayayım mı?" Dedim ki: "Onlar nelerdir ya Resulullah?" O da şöyle buyurdu: "...Sizin aranızda kolera ve şarbon gibi ölümcül iki hastalık yaygınlaşacaktır." (Sahih-i Buhari; Beklenen Mehdi 3. baskı s.147)
Fırat Nehrinin Suyu Kesilecek

Hadis: “FIRAT NEHRİ’NİN SULARI ÇEKİLEREK ALTINDAN BİR DAĞ ORTAYA ÇIKACAK İNSANLAR BUNU ALMAK İÇİN VURUŞACAK VE HER YÜZ KİŞİDEN SADECE BİRİ HAYATTA KALACAK. Bu zaman gelinceye kadar kıyamet kopmaz.” (Müslim Fiten 29)
Mehdinin Zuhurundan Önce Cinayetler Ve Uyuşturucu Artacak

Hadis: Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: "MEHDİ'NİN KIYAMININ ÖNCESİNDE KIRMIZI ÖLÜM ve BEYAZ ÖLÜM OLACAK...(Ikdü'd-Dürer s. 98 Gaybet-i Numani s. 397 Gaybet-i Şeyh Tusi s. 267 Biharü'l-Envar c. 52 s. 211)
Güneşte Büyük Alametler Olacak

Mehdi Güneş'ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar s. 49)
Güneş bir alamet olarak doğmadıkça Mehdi çıkmaz. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman s. 33)
Irak Üçe Bölünecek

Hadis: Resulullah (s.a.v.)in bildirdiğine göre Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler.Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın. (Fera İdu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)"Fırat ve Dicle Arasında Büyük Savaş Olacak

Hadis: "Fırat ile Dicle arasında Zevra denen bir şehir olacak. Orada büyük bir savaş olacak. Kadınlar esir edilecek erkekler ise koyun kesilir gibi boğazlanacak." (Kenzul Ummal Kitab-ul kıyame kısm-ul efal. c.5 sf. 38 El Muttaki)
Fırat ve Dicle Arasında Büyük Savaş Olacak

Hadis: "Fırat ile Dicle arasında Zevra denen bir şehir olacak. Orada büyük bir savaş olacak. Kadınlar esir edilecek erkekler ise koyun kesilir gibi boğazlanacak." (Kenzul Ummal Kitab-ul kıyame kısm-ul efal. c.5 sf. 38 El Muttaki)Ahir Zamanda Ömürler Uzayacak

Hadis: "Onun zamanında… ömürler uzayacaktır." (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar s. 43)
Irak Ordusu Kaybolacak

Hadis: "Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani Yemani samadan bir sayha Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir."(Naim Bin Hammad

ALINTIDIR.