Kabir Hayatı Kabir Hayatı Hakkında Bilmediklerimiz

Kabirlerde bulunan kimselerin tamamı "Berzah" hayatı ile diri olup;
Bilirler

Akıl ederler


Duyarlar


"Hiç şüphe yok ki ölü defnedilip arkadaşları yanından ayrıldıkları zaman; yanından ayrılırken cenazesini kaldırıp kendisini ahirete yolcu edenlerin ayak seslerini işitir (6)


Peygamber efendimiz (sav) Bedir'de öldürülen kâfirlerin içi taşlarla örülmemiş bir kuyuya atılmasını emretti Ölümlerinden günlerce sonra gelip başında durdu ve son ferdine kadar onları teker teker ey falanca oğlu falan şeklinde isimleri ve babalarının isimleri ile çeğırarark onlara şöyle buyurdu: "Siz Rabbinizin size va'dettiği azabın hak olduğunu gördünüz mü? Hiç şüphe yok ki ben; Rabbimin bana va'dettiği zaferin hak olduğunu gördüm" Bunun üzerine Hazret-i Ömer; "Yâ Resulallah! Sen leş olmuş bir kimselerle mi konuşuyorsun dedi" Bunun üzerine Peyganber Efendimiz de cevaben : " Beni hak din ile gönderen Allah'a yemin ederim ki siz beni onlardan daha iyi duymuyorsunuz dedi" (7)

Görürler


Kendilerini ziyaret edenleri tanırlar

Herhangi bir kul kardeşinin kabrini ziyaret edip yanında oturursa kalkıncaya kadar o ölü onunla arkadaşlık eder ve ona karşılık verir (8)


Selam verenlerin selamlarını alırlar

Bir adam tanıdığı bir kimsenin kabrinin yanından geçtiğinde ona selam verirse selmını alır Bir adam da tanımadığı bir kimsenin kabrinin yanından geçtiği zaman selam verirse o da onun selamını alır (9)


Birbirlerini ziyaret ederler

Ölülerinizin kefenlerini güzel yapınız! Çünkü onlar kabirlerinde birbirlerine karşı iftihar ederler ve birbirlerini ziyaret ederler (10)

Dirilerden kendilerine ulaşan kötü haberlere üzülürler

Hiç şüphesiz ölüye; evinde eziyet veren şey kabrinde de eziyet verir (11)

Amelleriniz ölülere bildirilir güzel birşey görürlerse sevinirler Kötü birşey görürlerse; Allah'ım! Onlaru tâatına geri çevir derler"

Dua ederler

Ölülere hayatta olanların amelleri onlara bildirilir hayırlı bir iş görürlerse Allahü Teâlâya hamd edip sevinirler ve o hayrı yapanın hayırlı işlerinin artması ve hayırlı işlere devam etmesi için dua ederler Kötü bir şeyle karşılaşırlarsa onları yapanlar için Allahü Teâlaya dua edip şöyle derler: "Allah'ım! Onları tâatına geri çevir ve bize hidayete erdirdiğin gibi onları da hidayete erdir " (5)

Tasarrufları vardır
Allahü Teâlanın kudretiyle çok büyük işler yaparlar Peygamber efendimiz Hazret-i Cafer'in öldürülmesinden sonra bir gün şöyle buyurdu: "Bişe halkına yağmurun yağacağını müjdeleyen meleklerin içinde Ca'fer'i tanııdım" (14)

Nimet görürler

Nimet ve azab hem ruha hem vücuda olacaktır Berzah aleminde bazıları ikram görürle: kabirlerinde taptaze olarak namaz kılarlar hac yaparlar

Azab edilirler

Peygamber efendimiz (sav) kabir azabı ile ilgili şöyle buyuruyor: "Ölüleriniz defnetmeme endişem olmasydı; işitmekte olduğum kabir azabını size de işittirmesi için Allah'a dua ederdim (12)

ALINTIDIR.