Ahiret gününe iman nedir?

Ahiret gününe iman nedir? Sual: Ahiret gününe iman nedir?

CEVAP
İmanın beşinci şartı Ahiret gününe imandır. Amentü’deki "Vel yevmil ahiri...vel-ba’sü badelmevti hakkun" ifadesi ahirete öldükten sonra dirilmeye iman etmeyi bildirmektedir.

Bu zamanın başlangıcı insanın öldüğü gündür. Kıyametin sonuna kadardır. Son gün denilmesi arkasından gece gelmediği veya dünyadan sonra geldiği içindir. Hadis-i şerifte bildirilen bu gün bildiğimiz gece gündüz demek değildir. Bir vakit bir zaman demektir. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Fakat Peygamber efendimiz birçok alametlerini ve başlangıçlarını haber verdi:

Hazret-i Mehdi gelecek İsa aleyhisselam gökten inecek Deccal çıkacak. Yecüc Mecüc denilen kimseler her yeri karıştıracak. Güneş batıdan doğacak. Büyük depremler olacak. Din bilgileri unutulacak. Fısk kötülük çoğalacak. Dinsiz ahlaksız kimseler Emir olacak Allahü teâlânın emirleri yaptırılmayacak. Haramlar her yerde işlenecek Yemenden bir ateş çıkacak. Gökler ve dağlar parçalanacak. Güneş ve Ay kararacak. Denizler birbirine karışacak ve kaynayıp kuruyacaktır.

Günah işleri yapan Müslümanlara fasık denir. Fasıklara ve bütün kâfirlere kabirde azap vardır. Bunlara elbette inanmak lazımdır. Ölü kabre konunca bilinmeyen bir hayat ile dirilecek nimet veya azap görecektir.

Münker ve Nekir adındaki iki meleğin bilinmeyen korkunç insan şeklinde mezara gelip sual soracaklarını hadis-i şerifler açıkça bildirmektedir. Kabir suali bazı âlimlere göre bazı akaidden olacak bazılarına göre ise bütün akaidden olacaktır. [Bunun için çocuklarımıza (Rabbin kim? Dinin hangi dindir? Kimin ümmetindensin? Kitabın nedir? Kıblen neresidir? İtikadda ve amelde mezhebin nedir?) suallerinin cevaplarını öğretmeliyiz! Ehl-i sünnet olmayanın doğru cevap veremeyeceği Tezkire-i Kurtubi’de yazılıdır.]

Güzel cevap verenlerin kabri genişleyecek buraya Cennetten bir pencere açılacaktır. Sabah ve akşam Cennetteki yerlerini görüp melekler tarafından iyilikler yapılacak müjdeler verilecektir. İyi cevap veremezse demir tokmaklarla öyle vurulacak ki bağırmasını insandan ve cinden başka her mahlûk işitecektir. Kabir o kadar daralır ki kemiklerini birbirine geçirecek gibi sıkar. Cehennemden bir pencere açılır. Sabah ve akşam Cehennemdeki yerini görüp mezarda mahşere kadar acı azaplar çeker.

Öldükten sonra yine dirilmeye inanmak lazımdır. Kemikler etler çürüyüp toprak ve gaz olduktan sonra bedenler tekrar yaratılacak ruhlar bedenlerine girip herkes mezardan kalkacaktır. Bunun için bu zamana Kıyamet günü denir.

[Bitkiler havadan karbon dioksid gazını ve topraktan su ile tuzları yani toprak maddelerini alıp bunları birleştiriyorlar. Böylece organik cisimleri ve azamızın yapı taşlarını meydana getiriyorlar. Senelerle uzun süren bir kimya reaksiyonunun katalizör kullanarak saniyeden az bir zamanda hemen oluverdiği bugün bilinmektedir. İşte bunun gibi Allahü teâlâ mezarda su karbon dioksid ve toprak maddelerini birleştirerek organik maddeleri ve canlı uzuvları bir anda yaratacaktır. Böyle dirileceğimizi Muhbir-i sadık [yani Peygamber efendimiz] haber veriyor. Fen ilimleri de bunun dünyada zaten yapılmakta olduğunu gösteriyor].

Bütün canlılar Mahşer yerinde toplanacak. Her insanın amel defterleri uçarak sahibine gelecektir. Bunları yerleri gökleri zerreleri yıldızları yaratan sonsuz kudret sahibi olan Allahü teâlâ yapacaktır. Bunların olacağını Allahü teâlânın Resulü haber vermiştir. Onun söyledikleri elbette doğrudur. Elbette hepsi olacaktır.

Salihlerin iyilerin defteri sağ tarafından fasıkların kötülerin arka veya sol tarafından verilecektir. İyi ve kötü büyük ve küçük gizli ve meydanda yapılmış olan her şey defterde yazılı bulunacaktır. Kiramen kâtibin meleklerinin bilmediği işler bile a’zanın haber vermesi ile veya Allahü teâlânın bildirmesi ile ortaya çıkarılacak her şeyden sual ve hesap olunacaktır. Mahşerde Allahü teâlânın dilediği her gizli şey meydana çıkacaktır. Meleklere yerlerde göklerde neler yaptınız? Peygamberlere Allahü teâlânın hükümlerini Onun kullarına nasıl bildirdiniz? Herkese de Peygamberlere nasıl uydunuz sizlere bildirilen vazifeleri nasıl yaptınız? Birbiriniz arasında bulunan hakları nasıl gözettiniz diye sorulacaktır. Mahşerde imanı olup ameli ve ahlakı güzel olanlara mükafat ve ihsanlar olacak kötü huylu bozuk amelli olanlara ağır cezalar verilecektir.

Allahü teâlâ dilediği müminlerin büyük ve küçük bütün günahlarını fadlı ile ihsanı ile af edecektir. Şirkten küfürden başka her günahı dilerse af edecek dilerse adaleti ile küçük günahlar için de azap edecektir. Müşrik ve kâfir olarak öleni hiç af etmeyeceğini bildirmektedir. Kitaplı ve kitapsız kâfirler yani Muhammed aleyhisselamın bütün insanlara Peygamber olduğuna inanmayan Onun bildirdiği ahkâmdan yani emir ve yasaklardan birisini bile beğenmeyenler bu halde ölürlerse elbette Cehenneme sokulacak sonsuz azap çekeceklerdir.

Kıyamet günü amelleri işleri ölçmek için bilmediğimiz bir Mizan bir ölçü aleti bir terazi vardır. Yer ve gök bir gözüne sığar. Sevap gözü parlak olup Arşın sağında Cennet tarafındadır. Günah tarafı karanlık olup Arşın solunda Cehennem tarafındadır. Dünyada yapılan işler sözler düşünceler bakışlar orada şekil alarak iyilikler parlak kötülükler karanlık ve iğrenç görünüp bu terazide tartılacaktır. Bu terazi dünya terazilerine benzemez. Ağır tarafı yukarı kalkar. Hafif tarafı aşağı iner denildi. Âlimlerin bir kısmına göre çeşitli teraziler olacaktır. Birçoğu da terazilerin kaç tane ve nasıl oldukları dinde açık bildirilmedi. Bunları düşünmemelidir dedi.

Sırat köprüsü vardır. Sırat köprüsü Allahü teâlânın emriyle Cehennemin üstünde kurulacaktır. Herkese bu köprüden geçmesi emir olunacaktır. O gün bütün Peygamberler (ya Rabbi! Selamet ver!) diye yalvaracaklardır. Cennetlik olanlarprüden kolayca geçerek Cennete gideceklerdir. Bunlardan bazısı şimşek gibi bazısı rüzgâr gibi bazısı koşan at gibi geçecektir. Sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskindir. Dünyada İslamiyet"e uymak da böyledir. İslamiyet"e tam uymaya uğraşmak Sırat köprüsünden geçmek gibidir. Burada nefs ile mücadele güçlüğüne katlananlar orada Sıratı kolay ve rahat geçecektir. İslamiyet"e uymayan nefslerine düşkün olanlar Sıratı güç geçecektir. Bunun içindir ki Allahü teâlâ İslamiyet"in gösterdiği doğru yola Sırat-ı müstakim adını verdi. Bu isim benzerliği de İslamiyet yolunda bulunmanın Sırat köprüsünü geçmek gibi olduğunu göstermektedir. Cehennemlik olanlar Sırattan geçemeyip Cehenneme düşeceklerdir.

Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya (sallallahü aleyhi ve sellem) mahsus olan Kevser havuzu vardır. Büyüklüğü bir aylık yol gibidir. Suyu sütten daha beyaz kokusu miskten daha güzeldir. Etrafındaki kadehler yıldızlardan daha çoktur. Bir içen Cehennemde olsa bile bir daha susamaz.

Şefaat haktır. Tevbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının af edilmesi için Peygamberler Veliler Salihler ve Melekler ve Allahü teâlânın izin verdiği kimseler şefaat edecek ve kabul edilecektir. [Peygamber efendimiz (Ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim) buyurdu.]

Ahiret hayatı
Sual: Ahirette tek hayat mı vardır?

CEVAP
Ölümden önceki hayata Dünya hayatıölümden sonraki hayata Ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı üçe ayrılır:

1- Kabir hayatı [Mezardan kalkıncaya kadar olan zaman]

2- Kıyamet hayatı [Dirilip Cennete veya Cehenneme gidinceye kadar olan hayat]

3- Cennet ve Cehennem hayatı. [Ebedi kalınacak hayat]

ALINTIDIR.