Deccal

Deccal ahir zamanda farklı inançlara göre Mesih'in veya Mehdi'nin ikinci kez yeryüzene gelmesinden önce insanlığı kötülüğe ve imansızlığa yönelteceğine inanılan hükümdar.

Hadislere göre Deccal kıyamete yakın bir zamanda Mesih'in dünyaya zuhurundan önce Allah tarafından insanları kötü yola ve imansızlığa çağıran Âdem'le kıyamet arasındaki vakitte Allah'ın yeryüzüne gönderdiği en büyük fitnedir.

Bir Hadise göre Muhammed "Deccal'a denk gelen ona karşı kehf suresinin ilk ayetlerini okusun" demiştir. Deccal ilk olarak bir kavme gelir daha sonra bu kavme kendisinin onların tanrısı olduğunu ve ona inanmalarını söyler ve bu kavim ona inanır.

Deccal bu kavmin topraklarını verimli kılar hayvanlarını besili yapar yağmurlarını çoğaltır. Daha sonra başka bir kavme gider bu kavme de kendisine inanmalarını söyler ama bu kavim onun tanrı olmadığını sadece bir fitne olduğunu söyler. Bunun üzerine deccal bu kavmin topraklarını kurutur ekinlerini çürütür kuraklık getirir.

Sonra Mehdi Deccal'ı aramaya koyulur. Hadise göre Mehdi Mesihle beraber Deccali yenecek kişidir. Mehdi Deccal'ın yanına varır.Deccal ona kendisine iman etmesini söyler. Fakat Mehdi kabul etmez. Deccal dev bir kılıçla mehdiyi ortadan ikiye keser ve iki parçasını çok uzak ayrı iki noktaya gönderir.

Sonra bu parçaları çağırır ve birleştirir ve tekrar iman edip etmediğini sorar. Mehdi gene iman etmez bu sefer deccal Mehdi'yi boğazlamak ister ama Allah-u Teala mehdinin boğazına bakırdan çok sert bir halka koyar ve deccal onu boğamaz. Sonra İsa Şam'daki Ümeyye Camii'nin minaresine inerve daha sonra deccali yener ve insanlığı islama davet görevine başlar.
Eski Ahit ve Yeni Ahit'de benzer bir varlıktan bahsedilmektedir;

Deccala seytanin ogluda denir ( mecazi olarak) . 3 harfliler (3 harfliler diyorum cunku onlar konusulduklari yere gelirmis derler bu siteyi cokertmesinlerXD)seytanlar karabasan falan filan hepsi deccala hizmet eder

ALINTIDIR