Gökyüzü

Soru: "İnsanlar neden yaratımından beri tanrıyı göstermek için gökyüzünü işaret ederler...??"

Evet ilk olarak sorudaki "gökyüzü" kelimesi cümlenin anlam bütünlüğüne bakılırsa; atmosfer ve uzay boşluğu anlamını taşıdığını varsayalım. Sonra bu sorunun cevabını vermek için 2 maddeye ayıralım. Maddi ve Dini olarak.

1) Maddi Olarak

İnsan ulaşamadığı şeylere hayran olur. Zaten elimizde olan ulaşılıabilir ve üzerinde yaşadığımız yerküredense ulaşamadığımız gökyüzü bize herzaman daha cazip gelir.

İnsanoğlu ilk çağlardan beri gökyüzüne hayran olmuştur. Gökyüzündeki sonsuzluk herzaman bizi etkilemiştir. Çünkü harkulade bir yapısı vardır. Yıldızlar ay güneş gezegenler. Bize en yakın galaksi olan andromeda'nın bile net fotoğrafları daha yeni çekiliyor devletler uzay teknolojileri geliştirmek ve evreni tanıyıp daha iyi keşfedebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar bilim adamlarının bile hala cevaplayamadıkları sorular. Sınırsız boşluk ve bilinmezlik...

“İstikbal göklerdedir” K.Atatürk
İnsanlar herzaman bilinmeyenden korkmuştur. Cahil insan doğanın işleyişine doğal afetlere gökyüzüne uzaya vs.. baktıkça şaşırmıştır ve bunlara değişik anlamlar yükleyerek bunları bir inanç sistemi haline getirmişlerdir. Örneğin gök gürlediğinde veya yıldırım düştüğünde korkuyla karışık şaşkınlığın içinde ona değişik anlamlar vermişlerdir. Burda önemli olan nokta ise insanoğlu kendinden üstün olan şeye tapma ihtiyacı bulur. Bilimsel olarak açıklayamadıkları ve korkup anlam yükledikleri olayları putlaştırmışlardır. Ve bu olay insanlığın ilk çağlarından beri belki tüm medeniyetlerinde yaşanılmıştır. Semavi olmayan dinlerin doğuşu böyle olmuştur.
Doğal olarakta gökyüzü ve gökyüzünde görülen öğeler eski medeniyetlerde tanrısallaştırılmışlardır.

-Türklerdeki Göktengri inancı
-Roma mitolojisindeki Zeus
-Mısır mitolojisindeki Ra
-İslamiyet önceki araplarda Al-ilah inancı (bu inançta güneş peygamber ay ise yaratıcıdır.)
-Tüm astroloji burçlar vs..
-Uzaylılar ve UFO inancı
vs...
2) Dini Olarak

Bunun yanında kutsal kitaplarda geçen

-"Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik." (Nebe 12)

-"Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz." (Zariyat Suresi 47)

-"Gökyüzü Onu da yükseltti ve mizanı koydu." (Rahman Suresi 7)

"O biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmışolandır...." (Mülk Suresi 3-4)

-"Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok." (Kaf Suresi 6)

-"Hayır yıldızların yer (mevki)lerine yemin ederim. Şüphesiz bu eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir." (Vakıa Suresi 75-76)

-"Andolsun gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik." (Hicr Suresi 16)

-"Görmüyor musunuz; Allah yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır? Ve ayı bunlar içinde bir nur kılmış güneşi de (aydınlatıcı ve yakıcı) bir kandil yapmıştır." (Nuh Suresi 15-16)

-"Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık." (Naziat Suresi 12-13)

-"Gökte burçlar kılan onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay vareden (Allah) ne yücedir." (Furkan Suresi 61)

"Gökyüzünü korunmuşbir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar." (Enbiya Suresi 32)

-"Gökyüzünü korunmuşbir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar." (Enbiya Suresi 32)

-"Biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi 157-158)

-"Hani Allah İsa'ya demişti ki: "Ey İsa doğrusu seni Ben vefat ettireceğim ve seni Kendime yükselteceğim...." (Al-i İmran Suresi 55)

-"Hani Allah İsa'ya demişti ki: "Ey İsa doğrusu senin hayatına Ben son vereceğim seni Kendime yükselteceğim seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim." (Al-i İmran Suresi 55)

İmdi bu yeryüzünde olan mahlukat denizde olanın onda biridir. Karada ve denizde olanların hepsi hesap edilse havada olanların onda biri eder. Yerde denizde ve havada olanların hepsi toplansa Allah'ın birinci kat gökteki meleklerinin onda biri eder. Yerde denizde havada ve birinci kat gökteki bulunanlar toplansa 2. kat göktekilerin onda biri eder. Geri kalanı buna kıyas et ! (İbni Arabi)

Ayrıca İncilde geçen Luciferin gökyüzünden atılması kıyamet için dinlerin ortak adresinin gökyüzü olması Hz. Muhammedin miraca yükselişi Mesihin gökyüzünden indirilmesi müslümanların dua ederken ellerini açması bu yöndeki gelenekler ve batıl inançlar...

ALINTIDIR