Cehenneme Götürülme

Ateşin içinde yüzükoyun sürüklenecekleri gün Cehennemin dokunuşunu tadın" (denecek). (Kamer Suresi 48)

Cehennem... Allah'ın "Kahhar" (Kahredici) "Cebbar" (istediğini zorla yaptıran) "Muntakim" (intikam alıcı) gibi isimlerinin sonsuza dek tecelli edeceği bu yer insana her yönden acı vermek için özel bir yaratılışla yaratılmıştır. Kuran ayetlerinde cehennem yaşayan bir canlı gibi tasvir edilir. Bu canlı inkarcılara karşı öfke nefret hınç ve istekle doludur. Yaratıldığı günden beri sabırsızlıkla Yaratıcımızı inkar eden kafirlerden intikam almayı beklemektedir. Cehennem ayetlerde belirtildiğine göre insana delicesine susamıştır. Kafirlere olan nefretinden çılgına dönmüştür. Yalanlayanları gördüğünde öfkesinin şiddetinden parçalanacak gibi olur. Bu ateşin yaratılışının tek amacı vardır; kahredici bir azap vermek. O da görevini yapacak acıların en büyüğünü verecektir.

İnkar edenler Allah'ın huzurunda hesaba çekildikten sonra kitaplarını sol yanlarından alırlar. Bu an sonsuza dek içinde kalacakları cehenneme sürülecekleri andır. Kafirler için hiçbir kaçış imkanı yoktur. Hazır bulundurulan milyarlarca insanın yarattığı mahşer kalabalığı kafirler için bir kurtuluş ya da gözden kaçma imkanı yaratmaz. Kimse bu kalabalığın arasına karışıp kendisini unutturamaz kaybettiremez. Cehennem ehlinin her biri kendisi için görevlendirilmiş bir şahit bir de sürücü melekle gelir:

Sur'a da üfürülmüştür. İşte bu tehdidin (gerçekleştiği) gündür.

(Artık) Her bir nefis yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir.

Andolsun sen bundan gaflet içindeydin; işte Biz de senin üzerindeki örtüyü açıp-kaldırdık. Artık bugün görüş-gücün keskindir.

Onun yakını olan (ve yanından ayrılmayan melek) dedi ki: "İşte bu yanımda hazır durumda olan şey."

Siz ikiniz (ey melekler) her inatçı nankörü atın cehennemin içine

Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi

Ki o Allah'la beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz onu en şiddetli olan azabın içine atın. (Kaf Suresi 20-26)

İşte kafirler bu korkunç yere doğru yüzüstü sürüklenerek götürülürler. Kuran'ın ifadesiyle "bölük bölük" cehenneme doğru sevkedilirler. Ancak daha ulaşmadan uzaktan cehennemin korkusu yürekleri sarar. Çünkü cehennemin dehşet verici homurtusu ve uğultusu uzaktan duyulur:

... kaynayıp-feveran ederken onun korkunç homurtusunu işitirler. Öfkesinin şiddetinden neredeyse patlayıp parçalanacak... (Mülk Suresi 7-8)


Bir başka ayette geçen bir ifadeye göre de ateş inkarcıları "uzak bir yerden görür" ve "gazablı öfke"ye kapılır.

Ayetlere göre inkarcılar dirilişle birlikte başlarına gelecekleri hissetmeye başlarlar. Boyunları aşağılanmaktan ve utançtan ötürü bükülmüştür. Başları düşmüş dostsuz yardımcısız kalmış gururları kırılmış çökmüş durumdadırlar. Utançlarından dolayı başlarını kaldırmadan gözlerinin ucuyla bakarlar. Bir ayette şöyle denir:

Onları görürsün; zilletten başları önlerine düşmüş bir halde ona (ateşe) sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. İman edenler de: "Gerçekten hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendi nefislerini hem yakın akraba (veya yandaş)larını da hüsrana uğratmışlardır" dediler. Haberiniz olsun; gerçekten zalimler kalıcı bir azab içindedirler. (Şura Suresi 45)

Andolsun Rabbine biz onları da şeytanları da mutlaka haşredeceğiz sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Sonra her bir gruptan Rahman (olan Allah)a karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız. Sonra biz ona (cehenneme) girmeye kimlerin en çok uygun olduğunu daha iyi biliriz. Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır. Sonra takva sahiplerini kurtarırız ve zulmedenleri diz üstü çökmüş olarak bırakıveririz. (Meryem Suresi 68-72)

Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise. O Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu? Hayır; eğer o (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa andolsun onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz; O yalancı günahkar olan alnından. O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. (Alak Suresi 13-18)

Alıntı.