Kıyametin Küçük Alametleri

İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi
Zinanın aleni hale gelmesi

Sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması
Oyun ve çalgı aletlerinin ortaya çıkması ve yaygınlaşması

Cariyenin efendisini doğurması
Çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması

Zekat verilecek kimse bulunamyacak kadar servetin çoğalması

Aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbirleriyle savaşması

Adam öldürme hadiselerinin fazlalaşması
Emanetin ganimet bilinmesi

Elli kadına bir erkek düşecek şekilde erkek nüfusunun azalması

Müslümanların kıldan ayakkabı giyen küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması

İnsanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi

Peygamber olduğunu iddia eden otuza yakın deccalin türemesi

"Allah" ve ya "La ilahe illallah" diyen kimsenin kalmaması

Kur'an-ı kerim'in önemi insanalr tarafından unutulacak

Cihad ve irşad faaliyetleri terkedilecek
Namaz kılınmayacak

Zekat angarya kabul edilecek
Faiz yemeyen kmise kalmayacak
Büyük bir bereketsizlik olacak
Gasp hadiseleri çoğalacak

Liderliğe elverişli kişiler azalacak
Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler idareci olup başa geçecek

Fasıklar toplumun efendisi haline gelcek
Ahmak ve alçaklar dünyanın en mutlu insanları olacak

Anne-babaya isyan edilip erkekler hanımlarının emrine girecek
Akrabalık bağları kesilecek
Sonra gelenler geçmişlerine lanet okuyacak
Akşam mümin olarak yatan kişi sabah kafir olarak kalkacak;sabah mümin olarak kalkan kişi akşam kafir yatacak

Yalancılar tasdik edilip doğru söyleyenlere itibar edilmeyecek

Kitapların sayısı artacak
Başa geçen alimler halka zulmedecek
Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek
Ticareti dürüst olmayan kmiseler ele geçirecek

İş ehil olmayanlara verilecek
Emanet kelepir kabul edilecek
Aza kanaat edilmeyecek çok ile de doğulmayacak
Yağmurlar yıldırımlar çoğalacak
Zelzeleler artacak
Madenler yok olacak
Mescidler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek
İnsanalr mescidelerle birbirine akrşı övünecekler

Cahiller aynı zamnada dürüst olmayan zahidler türeyecek
Sadece din dışı ilimler öğrenilecek
Ani ölümler artacak
Erkekler erkeklerlekadınlar kadınlarla yetinecek

Kadınlar her hususta ön plana çıkarılacak
Erkekler kadınlara benzeyecek
Açıklık çıplaklık yayılacak Fuhuş ve hayasızlık çoğalacak...

ALINTIDIR