Cehennemin Yedi Tabakası

Cehennemin yedi tabakası

Yedi yerin durumlarini ve her tabakanin sâkinlerini cehennemin yedi tabakasini ve her birinin isimlerini ve oralarda bulunanlari ayrintilariyla bildirir.

Ey aziz malûm olsun ki müfessirler ve muhaddisler ittifak etmislerdir ki: Hak Taâlâ kudretiyle yerleri birbirinin altinda yedi tabaka yaratmistir. Her yerin genisligi ve her iki yerin ara mesafesini besyüz yillik yol edip hava ile dolu eylemistir.

Ilk tabakanin nâmi: Dimka'dir.

Kisir rüzgâr gibi havasi nâhostur. Onda bi çesit yaratik vardir ki Bersem nâmiyle meshurdur. onlara hem hesap hem azap vardir.

Ikinci tabakanin adi: Celde'dir.

Onda cehennemlikler için azabin her türlüsü hazirdir. Buranin kavminin ismi: Tamas'dir. Birbirlerini yerler.

Üçüncü tabakanin ismi: Arka'dir.

Onda katir gibi akrepler vardir ki kuyruklari mizraklar benzeridir. Her birinin kuyrugunda üçyüz bogum vardir ki öldürücü zehir ile dolmustur. Onun sakinleri bir hasis taifedir ki onlara: Kabes derler. Onlarin yiyecegi toprak içecegi rutubettir.

Dördüncü tabakanin adi: Harba'dir.

Onda daglar gibi ejderhalar vardir ki kuyruklari uzun hurma agaci gibidir. eger birinin zehiri bahr-i muhite karissa denizdeki yaratiklarin cümlesi helak olurlardi. Onun sâkinlerine: Cülhan deler. Onlarin ne gözleri ne ayaklari vardir ancak iki kanatlari vardir ki uçarlar.

Besinci tabakanin adi: melsa'dir. Kavminin adi: Muhtat'dir.

Sayilari hesaba gelmez. Biribirlerini yerler. Orada kükürtten daglar gibi taslar vardir ki kâfirlerin boyunlarina baglayip cehenneme birakirlar.

Altinci tabakanin adi: Siccin'dir.

Cehennemliklerin amel defterleri oradadir. Sakinlerine: Kutata derler. Cümlesi kus seklindedir. Lâkin elleri adam eli gibi kulaklari öküz kulagi gibi ayaklari koyun ayagi gibidir. Onlar Melekler gibidir; yemezler içmezler uyumazlar ve cinsî iliskide bulunmazlar. Daima Hak Taâlâ'ya ibadet ederler. Bir rivayette atesliklerin ruhlari kiyamete kadar orada hapsolmuslardir.

Yedinci tabakanin adi: Ucba'dir. Kavminin adi: Cüsum'dur.

Cümlesi kisa boylu siyah habesli gibidir. Elleri ve ayaklari yirtici hayvan pençesi gibidir. Ye'cüc ve Me'cüc'ü onlar helak etseler gerektir. Halen lânetlenmis Iblis taraftarlariyla onda sâkindir. Kendisi bir taht üzerinde oturur. Yandaslari etrafinda saf saf durup her biri yeryüzünde insanoglunu sapitmakla ettikleri fesat ve fitneleri Iblis'e arz ederler. Onlardan her kimin ser ve fesadi çok ve büyük ise; Iblis onu yanina alip sahte övgüler düzüp iltifat ederek yakinlarindan sayar.

Hak Taâlâ Ümmet-i Muhammed'i onlarin serlerinden korusun. Amin.

Anlatilan bu yerin ortasinda karanliktan bir perde vardir. Bu yedi tabaka yer büyük bir Melegin omuzunda karar kilmistir. Hak Taâlâ yedi yer altinda bulunan yesil kaya kirmizi öküz büyük balik ve büyük denizden asagida kendi hasmetinden yedi tabaka cehennem yaratmistir ki birbirinden asagidadir. Her tabakanin arasi besyüz yillik mesafedir. Cehennemin yedi kapisi vardir ki her birinin içinde atesten yetmisbin dag vardir. Her dagda atesten yetmisbin vâdi vardir. Her bir vâdide atesten yetmisbin kale vardir. Her kalede atesten yetmisbin ev vardir. Her ev içinde ipler sandiklar tokmaklar topuzlar zincirler bukagilar köpekler yilanlar zehirli akrepler kaynar ve irinli sular zehir ve zakkum emsali bin türlü azap vardir. Onda kara yüzlü gök gözlü zebani Melekleri vardir ki cümlesi sagirdir ve onlarda merhamet duygusu yaratilmamistir. Öyle çoktur ki hesabi yoktur. Hak Taâlâ zebanilere bir büyük ve heybetli Melek vekil etmistir ki ona Mâlik derler. Yedi cehennemin hâkimi ve kapicisi odur.

Ilk cehennemin adina: Cehennem derler ve azabi ötekilerinden hafif daha zariftir.

Bu Muhammed Ümmetinin âsileri için yapilmistir.

Ikinci tabakanin adi: Sair'dir.

Hiristiyanlar onda eserdir.

Üçüncü tabakanin adi: sakar'dir.

Yahudiler için kararlastirilmis ebedî duraktir.

Dördüncü tabakanin adi: Cahim'dir.

Mürtedler ve seytanlar için azabi elimdir.

Besinci tabakanin adi: Hutame'dir.

Gayya kuyusu ondadir. Ye'cüc Me'cüc ve kâfirlerin yeridir.

altinci tabakanin adi: Leza'dir.

Puta tapanlar atese tapanlar ve sihirbazlar için hazirdir.

Yedinci tabaka ki ta diptedir ve adi: Haviye'dir.

O mülhitleri zindiklari yalancilari ve münafiklari kucaklayicidir. onun atesi harareti azap ve siddeti hepsinden üstündür. Cehennemin tabakalarinin tümü yedibin tabakadan ziyadedir.
(Allahim bizi cehennem azabindan koru; affinla ey bagislayici!) (Marifetname)

ALINTIDIR