Kıyamet Zamanı Harap Olacak Şehirler

40

KIRKINCI SUAL


'—Yâ Muhammed! Âhir zamanda dünyadaki şehirlerin harap olmasından haber ver..." dediler.

Server-i Enbiya Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz buyurdular ki:Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerîm'de:

"Ve hiç bir ülke yoktur ki illa onu kıyamet gününden evvel biz helak ederiz."
(İsrâ Sûresi âyet 58) buyurmuştur.

Âhir zamanda Hak Teâlâ her vilâyete bir gazab verecektir. Fakat o zaman yeryüzünde Kur'an hükmü ve benim sünnetim ile amel etmiyecekler. Hak Teâlâ bu azab ve gazabı halkın fesat ve musibete talip olduğu zaman verecek ve dünyada bulunan şehirleri harab edecek.

* Hicaz Mekke ve Yemen şehirlerine geniş ölçüde hastalık yayılacak.
* Medine şehri baştan başa kızıl hastalığına tutulacak.
* Mısır ve Batı şehirleri zelzele ile harab olacak.
* Rum ve Firengistan'ı kıtlık harab edecek.
* Taberistan ve Fars şehirleri bir faciadan harab olacak.
* Irak'ı Süfyanoğullarından bir kişi harab edecek.
* Bağdad Musul ve Diyarbakır suya gark olacak.
* Horasan Tatar ve Abaza taun hastalığından harab olacak.
* Semerkand Kaşkar Keşmir ve Kabil Hindistan kâfirlerin elinde harab olacak.

Böyece dünyada nizam ve intizam kalmayacak.

Bundan sonra Deccal Aleyhillâne çıkacak dünyayı tamamiyle gezecek. Mekke Medine Kudüs ile Turisinâ'ya uramıyacak.

Bundan sonra Hak Teâlâ'nın emri ile Hazret-i İsa altında bir ak burak bir elinde mızrak bulunduğu halde yere inecek. Aynı zamanda iki ak bulut parçasının taşıdığı muhteşem bir tahta geçerek oturacak ve mü'minler mesud olacaklar.

Hazret-i İsa Deccal'in üzerine büyük bir ordu ile yürüyüp harbedecek ve Deccal'i mağlub edecek. Bundan sonra Hak Teâlâ yere emreylecek yer Deccal'i tutacak. Hazret-i İsa onun üzerine vararak elinde taşıdığı mızrak Deccal'in göğsünü delip geçecek Deccal Aleyhillâne helak olup yere yıkılacak. Mü'minler Deccal'e ait yeryüzünde hiç bir şey bırakmıyarak hepsini temizleyecekler.

İsa Aleyhisselâm benim halifem olup kırk yıl dünyada adaletle hüküm sürecek. O zamanın yılları bir ay günleri de bir saat kadar olacak. İşte bu şekildeki yıllar ile Hazret-i İsa kırk yıl hükümran kalacak. Kırk yıl tamam olunca Hazret-i İsa sahrasında ibâdet ederken ruhunu Hakka teslim edecek. O vakit müslümanlar toplanarak Hazret-i İsa'nın cenazesini yıkayacaklar ve ibâdetlerini yaptıktan sonra Medine'ye getirerek benim haremime defnedecekler.

Bundan sonra Yecüc ve Mecüc meydana çıkacak. Onların Malülân ve Taliun adında padişahtarı olacak. Her birinin yüz bin askeri olacak. Onların adamları çok olup Malülân'ın askerleri bütün suları içip kurutacak. Ondan sonra çıkacak olan Taliun' un askerleri ise bütün kuyuların ve denizlerin suyunu içip tüketecekler ırmaktarı kazıp buraların yataklarında sular arayacaklar.
Bunların boyları iki arşın olacak ve genişlikleri bir arşından zayıf olmayacak. Yüz batman ağırlığındaki taşı bir ok atımı mesafeye atabilecekler.

Yecüc ve Mecüc Nuh Oğullarından Ham neslinden gelecek. Sakalları bulunmayacak ve bıyıkları ağızlarını örtmüş olacak. Kadınları oğlan doğurmayacak ölmeyecekler ve biri kız biri de oğlan olmak üzere ikiz çocuk dünyaya getirecekler.

Yecüc ve Mecüc'ün çıktığı yerde bir su bulunacak. Bu çok muazzam ve büyük bir su olacak. Onlar bu suyu içip kurutacaklar. Ondan sonra dünya yüzüne yayılacaklar. Kırk yıl padişahlık edecekler. Müslümanlar onlarla harb etmekten âciz kalacak ve utanç duyacaklar; ve benim kabr-i şeriflerime gelerek yardım isteyecekler.

Hak Teâlâ'nın izni ile kabrimden:

'—Korkmayın! Hak Teâlâ sizleri onların kötülüklerinden saklayacaktır!' diye sesleneceğim.
Bunu takiben Hak Teâlâ bir canavar yaratarak Yecüc ve Mecüc'lerin üzerine yollayacak ve canavar onların hepsini helak edecek. Hak Teâlâ kuvvetli bir rüzgar gönderecek onları süpürüp denizlere dökecek ve şiddetli yağmurlar yağıp yeryüzünü onların bütün pisliklerinden yıkayıp tertemiz edecek.

Müslümanlar Hak Teâlâ Hazretlerine şükürler edip bahtiyar olacaklar. Bundan sonra kıyamet alâmetleri belirecek ve kıyamet kopacak.

İşte sormuş olduğunuz suallerin cevabları böyledir. Ancak bütün bunların içyüzünü yine bütün Âlemlerin Rabbinden başka bilecek hiç kimse yoktur insan için her şey sınırlanmıştır. Geçmiş ve gelecekte bir çok şeyler meçhuldür ve meçhul kalacaktır. Çünkü kâmil insanlar Allah-ü Teâlâ'nın izni ile muayyen yerlere kadar Allah'ın sırlarını bilebilirler.

ALINTIDIR