Cehennemi Sakın Unutmayın

Cehennemin Varlığını Sakın Unutmayın!

Allah'ın kendisine şirk koşanlara cenneti haram kıldığını onların barınma yerinin cehennem olduğunu
İnkar edenler için cehennem ateşinin -Allah’ın dilemesi dışında- ebedi olduğunu

Cehennemdekiler için ateşten elbiseler biçildiğini giyimlerinin katrandan olduğunu

Yüzlerini ateşin bürüdüğünü

Başları üzerinden kaynar sular döküleceğini

Alınlarının böğürlerinin ve sırtlarının dağlanacağını

Allah'ın ayetlerine karşı büyüklenenlerin asla (halat iğne deliğinden geçinceye kadar) cennete giremeyeceklerini

Allah'a ibadet etmekten büyüklenenlerin cehenneme boyun bükmükimseler olarak gireceklerini

Cehennem ateşine küçültücü bir sürüklenme ile sürükleneceklerini

Oradaki azabın inkarcılar için sürekli olduğunu

Cehennemdekilerin boyunlarındaki demir halkalar ve zincirlerle sürükleneceklerini

Kaynar sudan ve irinden başka bir içeceklerinin olmadığını

Günahkar olanların yemeği olan zakkum ağacının pota gibi karınlarda kaynayıp duracağını

Demirden kamçıların olduğunu

Kafirler için hazırlanmıcehennem ateşinin yakıtının insanlar ve taşlar olduğunu

Cehennem ateşinin uğultusunun uzaktan işitilecek kadar şiddetli olduğunu

Orada kemikleri çatırdatan inlemeler olduğunu

Taşkınlık edip büyüklenenlerin son varıyerinin cehennem olduğunu

İnkar edenlerin elleri boyunlarına bağlı olarak cehennemin sıkışık bir yerine atılacaklarını

Oradakilerin azap karşında yok olmayı ölümle herşeyin bitmiolmasını isteyeceklerini

Ancak kişinin orada ne öleceğini ne dirileceğini
Her yandan ölümün geleceğini ama ölünmeyeceğini

Cehennemin kapkara dumanlı ve kasvetli bir yer olduğunu
Azabın hafifletilmeyeceğini ve cehennemdeki inkarcıların gözetilmeyeceklerini

Yakıcı azapla deriler yanıp döküldükçe azabı tatmaları için yanan derinin başka derilerle değiştirileceğini

Kuran'da bildirildiğine göre cehennem halkınınEğer dinlemiş ve akletmiş olsaydık şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık." (Mülk Suresi 10) diyeceklerini

kahredici bir pişmanlık ve çaresizlik içinde içlerinin yanacağını

Allah'ın inkarcılarla konuşmayacağını SAKIN AMA SAKIN UNUTMAYIN.

(Hazırlayan ve Ekleyen Ünal)

ALINTIDIR