Cehennemin Kapıları & Karşılanma

Cehennemin Kapıları Karşılanma Cehennemin Katları
Sonuçta cehennemin kapısına varırlar. Cehennemin kapıları ise her bir kafir grubu için özel olarak var edilmiştir. İnsanlar Allah'a karşı isyanlarının şiddetine göre sınıflara ayrılmışlardır. Cehennemde de Kuran'da belirtilen konumlarına ve kazandıkları günahlara göre farklı azap tabakalarına yerleştirilirler. Bir ayette şöyle denir:

(Allah) diyecek: "Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin." Her bir ümmet girişinde kardeşini (kendi benzerini) lanetler. Nitekim hepsi birbiri ardınca orada toplanınca en sonra yer alanlar en önde gelenler için: "Rabbimiz işte bunlar bizi saptırdı; öyleyse ateşten kat kat arttırılmış bir azab ver diyecekler. (Allah da) "Hepsi için kat kattır. Ancak siz bilmezsiniz" diyecek. (Araf Suresi 38)

Bir diğer ayette cehennem içindeki farklı "kat"lardan şöyle söz edilir:

... onların tümünün buluşma yeri cehennemdir. O'nun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır." (Hicr Suresi 43-44)

Bu katların en altında yer alan diğer bir ifadeyle en büyük azapla karşılaşanlar ise iman etmedikleri halde mümin taklidi yapmaya çalışmış olan ikiyüzlü "münafık"lardır. Kuran'da şöyle denir:

Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. (Nisa Suresi 145)

Cehennem nefret doludur kafirlere doymaz beşere azap vermeye susamıştır. İçine atılan çok sayıda inkarcıya rağmen daha fazlasını ister.

O gün cehenneme diyeceğiz: "Doldun mu?" O da: "Daha fazlası var mı?" diyecek. (Kaf Suresi 30)

Cehennem bir kere yakaladığını sonsuza kadar alıkoyar. Allah ayetlerde cehennemi şöyle tarif etmektedir:

Onu Ben cehenneme sürükleyip-atacağım. Cehennem (sakar) nedir sen bilir misin? Ne alıkoyar ne bırakır. Beşere delicesine susamıştır. (Müddessir Suresi 26-29)

Üstteki ayetten anlaşıldığı gibi kafirler cehenneme "atılırlar". Bir diğer ayette ise kafirlerin cehenneme adeta çöp gibi "dökülüverildiği" bildirilir. (Şuara Suresi 94)

ALINTIDIR