Ölüm ve Ötesi (Cuma Hutbesi)

Not:Az önce okudumçok güzel bi yazı.Herkese keyifli okumalar dilerim.

Ölüm ve Ötesi (Cuma Hutbesi)

Bizler ve içinde yaşadığımız dünya fanidir. Bir gün gelecek bu hayat sona erecek; her canlı ölümü tadacaktır. Mahşer günü de bütün insanlar yeniden diriltilecek ve herkes dünyada yaptıklarının hesabını vermek üzere Allah’ın huzurunda toplanacaktır.

Şöyle geriye doğru dönüp baktığımızda görüyoruz ki zengin-fakir genç-yaşlı iyi-kötü niceleri bu dünyadan gelip geçti. Zaman bedenlerimizi biraz daha yıpratıyor saçlarımızı biraz daha ağartıyor. Her geçen gün bir sevdiğimiz bizi bırakıp gidiyor. Biz de bir gün sevdiklerimizi bırakıp gitmek için ecelimizi bekliyoruz. Şairin dediği gibi:

Neylersin ölüm herkesin başında.
Uyudun uyanamadın olacak.
Kim bilir nerde nasıl kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak
Taht misali o musalla taşında.

Muhterem Müslümanlar!
Dünya hayatının sonu olan ölüm bir yok oluş değil fani hayattan baki hayata bir geçiştir. Ahiret yurdu bu dünyada yaptıklarımızın karşılığını bulacağımız amellerimize göre mükâfat ya da azap göreceğimiz yerdir.
O günle ilgili olarak Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: “Kişinin kardeşinden anasından babasından eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit işte o gün herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar gülerler sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kâfirlerdir günaha dalanlardır.”.

Aziz Kardeşlerim!
“Dünya ahiretin tarlasıdır” düsturundan hareketle Ahiret hayatına hazırlık yapmalıyız. Çünkü kişi bu dünyada en küçük bir iyilik ya da kötülük yapsa onu muhakkak karşısında bulacaktır. Ahirette: ‘‘Oku kitabını! Bu gün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter’’ denilecek ve böylece hesaba çekilecektir.
Hesaba çekilmeden önce adımlarımızı dikkatle atmamız ve hesabını veremeyeceğimiz işlerden uzak durmamız hususunda Yüce Allah bizleri şöyle uyarmaktadır: ‘‘Ey iman edenler! Allaha karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allaha karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.’’

Peygamber Efendimiz ise şöyle buyuruyor: ‘‘Akıllı kimse (ölmeden önce) kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için hazırlanan kimsedir. Aciz kimse ise nefsanî arzularına tabi olan ve Allah’tan olmadık şeyler isteyen kimsedir.’’

Aziz Cemaat!
Bir gün gelecek kıyamet kopacak mahşer kurulacak mahşer meydanında hepimiz yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Hesabın sonucunda kimileri cennete; kimileri ise cehenneme sevk edileceklerdir. Cennetlikler güzel amellerine karşılık cennet nimetlerinden istifade ederken; cehennemlikler de dünya hayatında yaptıkları kötülüklerin bedelini ağır ödeyeceklerdir.

Hutbemi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in bir hadisiyle bitirmek istiyorum: “Âhirette insan şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe Allah’ın huzurundan ayrılamaz: Ömrünü nerede tükettiğinden gençliğini ne şekilde yıprattığından malını (servetini) nereden kazanıp nerelere harcadığından ve bildikleriyle amel edip etmediğinden”

Cenab-ı Hak hesabımızı kolay verecek işler yapmayı bizlere nasip etsin.

Alıntı.