Ölüm Korkusu

ÖLÜM KORKUSU fizyolojik bir değişikliğe uğramaktan ziyade psikolojik bir değişikliğe uğramanın sonucudur. Şöyle ki varlık kendi tealisi tekamülü inkişafı için madde bilgisine sahip olmak zaruretinde bulunduğunu idrak ederek bedenlenmiştir. Beden onun evrensel bilim araştırmasında ulaşabildiği en yüksek bir sevıye bir fizik seviye daha doğrusu elde edebildiği en kıymetli vasıtadır. Bilgisini bu mekan vasıtasıyla bu üç buutlu organik yapıyla elde edecektir. Ve kendisinin derununda mevcut olan '' tekamül edeceksin'' ana kanunun büyük tembihleri altında bedene olan rabıtasını daima kuvvetli ve muhteris tarzda tutacaktır. Vasıtayı yüksek maksadı için sürekli olarak istismar etmek zaruretindedir.

'' Beden terk edilmez'' fikri onun için bir Emr-i İlahi'dir. Ve işte bu sebeple sırası gelmişken; müntehir bir varlığın durumu bütün ilahi prensiplerin kanunların istismar edilmiş olmasıdır. Demek ki varlık herşeyden önce kendisi için çok kıymetli olan bir vasıtanın ziyan olmasından son derece ürkmekte ve çekinmektedir.

Ölüm korkusu ikinci vadide bilgisizliğin neticesi olarak ortaya çıkan çeşitli yönlerde gelişmiş veya gelişmek istidatında bulunan ihtiraslarından ileri gelir. Zihninde ve şuur alanında ruh ve ruhiyatla alakalı olarak her hangi bir kavram teşekkül etmemiş bir kimse için ruh ve ruhiyatın ana maddesini tarif ve tavsif etmek çok zordur. İmajları teşekkül etmemiş olan bir kavramın zihninde yer tutması hemen hemen imkansızdır. İşte böylece önce bu kavramların o devredeki insanın şuur sahasında meydana gelmemiş meydana çıkmamış olması varlığı tamamen dışa bağlı ete gömülü hasselerin bir nevi fukarası haline getirir. Ve ancak et ve hasseler kanalı ile hayatı küçücük bir çatlaktan görür. Varlığını o koca engin varlığını o küçücük çatlak içerisinden geçirmeye çalışır. Dolayısıyle maddi alemin kaba vibrasyonlarına bağlanır. Bu bağlılık madde aleminden intikal eden imajlar vasıtasıyla devamlı tutulur. Amma gerek liyakatinin ve gerekse cehdinin bir neticesi olarak ister fizin alemden ister ruhi alemden olmuş olsun ne tarzda gelirse gelsin o hayatının o devredeki şuur sahasına ruh ve ruhsallık hakkında tesirler imaj ve bilgiler vasıtasıyla gelmeye başladıktan sonra o varlık için fizik aleme bağlı katılaşmış ve katileşmiş gibi olan kanaatlerde bir gevşeme bir oynama bir yer değiştirme gözükür..

hasse; canlılarda duygu hassası duyu

inkişaf; açılma meydana çıkma manevi bir sırrın veya halin görülmesi

intikal; geçiş anlama kavrama

muhteris; hırs sahibi aşırı istekli ateşli

müntehir; kendini öldüren intihar eden

tavsif; niteleme niteliklerini söyleme

teali; yükselme ululanma


(Kaynak: Sadıklar planı ruhsal tebliğler)

alıntıdır