Cehennem Isınıyor mu?

Washington Üniversitesi Kimya Fakültesi lisans örgencilerine yazili sinavda su soru gerçekten soruldu : 'Cehennem isiniyor mu soguyor mu? Tezinizi bir örnekle ispata çalisin.' Öğrencilerin çoğu teorilerini 'gazlar sıkışınca ısınır genleşince soğur' diyen Boyle Kanunu ile desteklediler. Bir öğrenci hariç!! Öğrenci su cevabi verdi: 'Bu soruya cevap verebilmek için ilk bilmemiz gerekenCehennem'in kütlesinin zaman içinde gösterdiği değişim. Özetle Cehennem'e belli bir sürede ne kadar ruh giriyor ne kadar ruh çıkıyor bunu bilmeliyiz. KAÇ RUH GİRİYOR ??? Hipotez olarak 'Bir ruh Cehennem'e bir kere girince bir daha çıkamaz demek zannediyorum yanlış olmayacaktır. Demek ki Cehennem'e sürekli giriş var ama çıkış yok. Elimizde olması gereken ikinci veri Cehennem'e nekadar ruhun girdiğidir. Bazı dinler 'Benim dinimden olmayanlar Cehennem'e gider' der. Buradan da herkesin (yani bütün ruhların) Cehennem'e gittiği sonucunu çıkarabiliriz. ruh nüfüsü artıyor!!! Simdi üçüncü olarak Cehennem'in kütlesine bir göz atalım. Böyle Yasası'na göre Cehennem'in ısısının ve basıncının ayni kalması için hacminin yeni ruhların hacmi kadar artması gerekir. Bu durumda iki olasılıkla karsı karşıyayız:

1- Eğer Cehennem yeni gelen ruhların hacminden daha yavaş büyüyorsa ısısı ve basıncı Cehennem'in sağının solunun delinmesine kadar artar.

2- Eğer Cehennem yeni gelen ruhların hacminden daha hızlı büyüyorsa ısısı ve basıncı Cehennem buz gibi olana kadar düşer. Peki bu iki olasılıktan hangisini doğru kabul etmeliyiz? Elimizde delil var mi??? Var :

(a) Üniversiteye ilk girdiğim yıl Miss Therese Banyan'in koyduğu şartı geçerli kabul edersek (Miss Banyan bana 'Cehennem'de soğuk bir gece yaşanmadan seninle yatmam' demişti)...

(b) Ben de dört yıldır bu okulda olup hala Miss Banyan'i yatağa atamadığıma göre...

(c) Aksi ispat edilene kadar Cehennem ekzotermiktir (isi verir).

' O yıl bitirme imtihanına girenler arasında sadece bu öğrenciye yıldızlı A notu verildi.

ALINTIDIR