Cennetin Genişliği - Cennetin Genişliği Ne Kadardır?

Cennetin genişliği ne kadardır?

Önce bu iddiaya delil olarak kullanılan ayetlere bakalım:

Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavuşmak için) yarışın; o muttakiler için hazırlanmıştır. (3 Âli İmran Suresi - 133)

Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete (kavuşmak için) ‘çaba gösterip-yarışın’ ki (o cennet) genişliği gök ile yerin genişliği gibi olup Allah’a ve Resûlü’ne iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu Allah’ın fazlıdır ki onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir. (57 Hadid Suresi - 21)

Cennet mekan olarak tek bir yer değildir. Kur’an’da birden fazla cennet olduğundan söz edilir:

Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır. (55 Rahman Suresi - 46)

Bu-ikisinin ötesinde iki cennet daha var. (55 Rahman Suresi - 62)

Görüldüğü gibi farklı cennetlerden söz edilir. Bu cennetlerin farklı özelliklerinden Rahman suresinde de söz edilmektedir.

Âli İmran ve Hadid suresinde geçen cennet kelimelerinin bir özelliği vardır. Bu özellik Arapça dilinin bir özelliğidir. Bu ayetlerde geçen cennet kelimesi “Cennetin” ikisinde de aynıdır. Bu kelime belirli bir cenneti ifade etmez. Böyle olması için “El cennet” kelimesi kullanılması gerekir. Burada kullanılan kelimenin karşılığı herhangi bir cennet demektir. Yani yukarıdaki ayetlerde anlatılanlar bu cennetlerden herhangi birisinin özellikleridir. Birisinde farklı özellik varken diğerinde farklı bir özellik olduğu açıktır.

Alıntıdır.