Cennet'te Nasıl Ağaç Dikilir?

Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ki
- Cennetde ağaç yokdur. Oraya çok ağaç dikiniz!.
- Oraya ağacı nasıl dikelim dediklerinde
-Tesbîh tahmîd temcîd ve tehlîl okuyarak) buyurdu.
Yanî (Sübhân i velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü v ü ekber) diyerek Cennete ağaç dikiniz buyurdu.

Bir hadîs-i şerîfde
-Bir kimse Sübhânallahil'azîm ve bihamdihi derse onun için Cennetde bir ağaç fidanı dikilir buyurdu.

Görülüyor ki Cennet ağacı dünyâda harfler ve sesler şeklinde bu kelimeye yerleşdirilmiş olduğu gibi Cennetde bu kemâller ağaç şeklinde bulunmakdadır. Bunun gibi Cennetde bulunan herşey dünyâdaki ibâdetlerin iyi işlerin netîceleridir. Allahü teâlânın kemâllerinden herhangi biri bu dünyâda iyi sözlerde ve iyi işlerde yerleşdirilmiş olduğu gibi bu kemâlât Cennetde lezzetler nimetler perdesi altında meydâna çıkar. Bunun içindir ki oradaki lezzetleri nimetleri Allahü teâlâ beğenir. Bunları tadmak Cennetde sonsuz kalmağa ve Allahü teâlâya kavuşmağa sebeb olur. Zevallı Râbi'a (rahmetullahi aleyhâ) eğer bu inceliği anlamış olsaydı Cenneti yakıp yok etmeği düşünmezdi. Ona bağlılığı Allahü teâlâya bağlılıkdan başka sanmazdı!

Dünyâ lezzetleri dünyâ nimetleri böyle değildir. Bunların başlangıcı hep kötülük ve aşağılıkdır. Bunların netîceleri âhıret nimetlerinden mahrûmlukdur. Allahü teâlâ bizi bundan korusun! Dünyâ lezzetleri eğer islâmiyyetin mubâh etdiklerinden ise âhıretde bunların hesâbı olacakdır. Allahü teâlâ eğer merhamet etmezse hesâba çekilenlerin vay hâline! Eğer mubâh olmıyan lezzetler ise azâb yapılacakdır. Yâ Rabbî! Kendimize zulm etdik. Eğer bizi afv ve magfiret etmezsen bizlere acımazsan çok ziyân ederiz. Görülüyor ki dünyâ lezzetleri başka âhıret lezzetleri başkadır. Dünyâ lezzetleri zehrdir. Âhıret lezzetleri fâideli ilâcdır. Âhıreti yâ müminlerin câhilleri düşünür yâhud da en yüksek olanlar düşünür. En yüksek olmıyanlar âhıret için üzülmezler. Kerâmet âhıret için üzülmemekdir derler.

Fârisî mısra tercemesi:
Onlar onlardır; ben de böyleyim yâ Rab!

ALINTIDIR