Öldükten Sonra!

''Öldükten Sonra Nasıl Bir Durum Ortaya Çıkacak.Cennet'e İlk Kim Girecekİlk Kim Hesap Verecek?.''İlgilenenler İçin Biraz Araştırdım.

Kur’an’da mahşer günü insanların üç grup halinde olacağı belirtilmektedir. Şahıslardan ziyade ilahî adalet ve rahmete göre kabul edilen kriterler esastır. Bu kriterlerin bileşkesi takva kriteridir. Takva ise Allah’ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından uzak durmaktan ibarettir.

Bu üç grup şunlardır: Ashab-ı yemin/kitabını sağdan alanlar Ashab-ı şimal/kitabını soldan alanlar ve din imtihanında musabakayı en önde götürmüş olanlar.

İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Yer şiddetle sarsıldığı dağlar darmadağın edilip parçalandığı uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman... Sizler de üç sınıfa ayrılırsınız: Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin! Ne mutludur onlar! Ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal! Ne bedbahttır onlar! İmanda fazilette öncüler ki ne öncüler! Onlar herkesi geçerler. İşte onlardır Allah’a en yakın olanlar. Naîm cennetlerindedir onlar. Çoğu önceki ümmetlerden biraz da sonrakilerden.”(Vakıa96/4-14)

Bunlardan Ashab-ı yemin genel olarak cennetlik olanlardır. Ashab-ı şimal ise genel olarak cehennemlik olanlardır. İmanda fazilette öncü olanlar ise peygamberler sıddıklar ve şehitlerdir. (bk. İbn Kesir ilgili ayetlern tefsiri)

Hz. Enes’in bildirdiğine göre Peygamberimiz (a.s.m) “Kıyamet günü ilk cennette giden ben olacağım.” buyurdu. (Mecmau’z-Zevaid 7/349)

Peygamberlerin dışında ilk cennete gidenler ise hadiste “fakir muhacirler” olduğu bildirilmiştir. (a.g.e 10/259)

Ümmetler arasında ilk hesaba çekilenler ise Hz. Muhammed (a.s.m)’in ümmetidir. (Kenzu’l-ummal h.no:39754)

alıntıdır