Cehennemin Kapıları

Kur'an-ı Kerîm'de Cehennem'in yedi kapısının olduğu belirtilmektedir.

"Cehennemin yedi kapısı olup onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır. " (Hicr 44).

Onun o cehennemin yedi kapısı vardır. Yani gireceklerin çokluğundan dolayı yedi giriş kapısı veyahut azgınlığın çeşit ve derecelerine göre önce Cehennem sonra Lezzâ sonra Hutame sonra Sa'îr sonra Sekar sonra Cehîm sonra Hâviye isminde yedi tabakası vardır. Her kapı için onlardan (o azgınlardan) bir grup ayrılmıştır.

Ebu's-Suûd Tefsiri'nde deniliyor k: "Muhtemelen yedi kapı ile sınırlanması helak eden şeylerin beş duyu ile hissedilen şeylerle şehvet ve öfke kuvvetlerini gereğine mahsus olmasındandır." Bununla beraber bunda diğer bir ihtimal vardır ki şeriat dili açısından akla daha uygundur. Çünkü cehennem kapılarının yedi olması ile cennet kapılarının sekiz olması arasında apaçık bir ilişki vardır. Bundan dolayı denebilir ki bu kapıların mükellef organlarla ilgili olması düşünülür.

Bilindiği gibi insanın mükellef organları sekiz tanedir: Kalb dil kulak göz el ayak ağız cinsel organ. Bunların yedisi açık birisi gizlidir ki o da kalbdir. Doğrudan doğruya Allah'a bakan kalp kapısı açık olursa bu sekiz organın her biri Allah'ın emri üzere hareket ederek cennete birer giriş kapısı olabilir. Ve bu şekilde cennete sekiz kapıdan girilir.

Fakat içte ruh körlenmiş kalb kapısı kapanmış bulunursa dıştaki yedi organın her biri cehenneme açılmış birer giriş kapısı olurlar. İşte cennet kapıları sekiz olduğu halde cehennem kapılarının her birine ayrılmış bir grup olmak üzere yedi olması Allah daha iyi bilir ki bu hikmetten dolayıdır. "Ve ona ruhumdan üflediğim zaman..." (Hıcr 15/29) ifadesinin şerefine nail olmakla iman ve marifet kapısı olan kalb cehenneme kapalıdır. Ondan yalnız cennete girilir Allah'a erişilir. Kalbi açık olan kimse şeytana uymaz Allah'ı inkâr etmekten ve O'na isyan etmekten sakınır.

alıntıdır