Cinler.....

Karabasan peri ruh hortlaktan... uzaylılar reenkarnasyona uzanan farkında olmasak ta var olan ve bizlerle gerek iyilik ve daha çokta ( kafir cinlerce) gerek kötülük yapmak amacıyla hayatımıza giren cinler Allah’ın Kur’an-da bizlere bildirdiğine göre dumansız alevden ( akıllı - enerji alanı ışınlardan yaratılmış (55-15) maddenin içine nüfuz edebilme içine girebilme özelliğine sahip (15-27) insanlar yaratılmadan önce uzayda var olan ve yaşayan tıpkı insanlar gibi Allah’a ibadetle emrolunmuş (51-56) akıllı iradeli kadın erkek çocukları olan belli bir ömürleri olan en büyük eğlenceleri insanların zayıf noktalarından istifade edip onları kendilerine tabii kılabilmek olan eskiden koyun keçi kedi... şeklinde insanlara görünürken bilimin kutsal bir tanrı kabul edildiği günümüzde uzaylı uçan daire... şekillerinde insanlarla irtibata giren reenkarnasyon- tenasuh- ruh göçü gibi sahte dirilme oyunları ile insanları kandıran büyülerde kullanılan... yaratıklar olan cinler insanların zıttı olma ( hayvanın zıttı bitki insanın zıttı cindir.) özelliğine sahip mahluklardır.

CİNLERİN VARLIĞININ İSPATI
Enerji aslında bir maddedir madde de enerji. Aralarındaki fark gelip geçicidir. Çeşitli şartlarda madde enerjiye enerjide maddeye dönüşebilir. Eğer madde ışık hızıyla seyretmeye başlarsa o madde ışına enerjiye dönüşür. Tersi eğer enerji yoğunlaşır katılaşırsa ona “madde” deriz. Mesela bir taşkömürünü yakarsak o değişime uğrar ve ortaya ısı ışık (enerji) ve küller çıkar. Yani madde enerjiye dönüşebilir... Bilim adamları şu an enerjiyi yoğunlaştırıp onu madde haline getirmeye çalışmaktadırlar.

İşte cinler belli dualarla bu işleri yapabilmektedirler. Yani akıllı ışınlardan oluşan yapılarını Allah’ın izniyle belli dualarla yoğunlaştırıp görünür hale gelebilmektedirler.

Kuantum (Quantum) fizik teorisine göre cisimler etrafa enerji yayarlar. Fakat yayılan bu enerji akarsu gibi devamlı değil kesik kesik dalgalar halindedir. Bu dalgalar halinde yayılan enerji parçalarına kuantum denir.

Özetle madde aslında enerjinin yoğunlaşmış ( enerjide maddenin yayılmış ) halidir. Maddeyi meydana getiren bu enerjide dalgalar halinde bulunduğuna göre dalgaların meydana getirdiği bir alemde (ses ışın ... dalgaları) yaşıyoruz demekten başka çare kalmaz.

Her madde dalgalar halinde yayılan enerjinin yoğunlaşmış halidir diye özetlenebilecek bu teorileri temel aldığımızda vücudundan geçen röntgen ışınların-dan habersiz olan insanın yapısı bu dalgalardan meydana geldiği açıklanan yaratılmışları ( cinleri ) nasıl inkar edemeyeceği ortaya çıkar
Cinler vardır. Peki (aynı dinden olduğumuz Müslüman cinleri bir kenara bırakacak olursak ) Hıristiyan - ateist ... cinlerden nasıl korunabiliriz ?
Görülmeyen ışınlardan oluşan maddeye nüfuz edebilen bu kafir cinlerden yine görülmeyen ama etkili bir kalkan oluşturan belli dualarla ( onları okurken oluşan ses-zihin dalgalarının oluşturacağı kalkanla) korunabiliriz. Bu dualar :

Euzü besmele ile
1- Muminun 97-98 : Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatini ve euzü bike en yahdurun.
2- Nas - Felak sureleri
3- Ayet’el - Kursi suresi
4- Abdestli dolaşmak
Her hastalığın ilacı ayrı ayrıdır... Kafir cin musallatına karşıda ilaç yukarıdaki dualardır. Özellikle uykuda (karabasan) ruh çağırma tenasüh (!) olaylarında ...

CİNLERİN YAŞLARI
Hız arttıkça zaman yavaşlar... hız belirli bir noktaya ulaştığı zaman ise zaman durur. Bir örnek verelim :

Bir taşıt uzaya yolculuk yapmaktadır. Hızını ışık hızının 20 000’de biri kadar kabul edelim. Bu taşıt içindeki insan bir yıl süreyle dünyadan uzaklaşıyor. Bir sene sonra bu araç geriye dönüp dünyaya yöneliyor. Dünyaya döndüğünde kendisi için gidiş bir dönüş bir toplum iki sene geçer. Fakat dünyadaki insanlar için tam iki asır geçmiş dünya üzerinde üç nesil değişmiştir.

İşte bunun gibi yapıları gereği madde ile kayıtlı olmadıkları için daima yüksek hız içinde yaşayabilen cinler normalde 70 sene civarı ömürleri varken dünyadaki insanlarla kıyaslandığında 700 - 1000 sene yaşayabilmektedirler.

CİNLERİN YAŞAMLARI
Cinlerde insan gibi kadın erkek iki cinsten oluşur. İnsanlar gibi evlenirler. Yer içer çocuk sahibi olur savaşırlar. Ben dine inananı inanmayanı... vardır. Yaşarlar ve ölürler. Hortlak hayalet ruh çağırma uzaylı peri. Uçan daire tenasüh... gibi adlandırılan tüm görüntüler aslında cindir. Fakat batılılar cinleri bilmedikleri değiştirilmiş İncil’de günümüz Hıristiyanlığında cin konusu ve onların özelliklerinden bahsedilmediği için cinlerin göründüğü her surete batılılar ayrı bir isim (uzaylı uçan daire ruh peri hayalet....) vermektedirler. Halbuki bizler cinleri bize tanıtılan yüce Rabbimize hamt olsun ki onların bu oyunlarına gelmiyor ve onları asıl hüviyetleri ve adları ile tanıyabiliyoruz.

CİNLER İNSANLARI NASIL ALDATIR
Cinler hipnotizma ve trans esnasında büyü için kullanıldıklarında ruh(cin) çağırma seanslarında uzaylı kılığında insanla temasa geçtiklerinde... insanlara musallat olabilirler. Bedenimizi beyin vasıtasıyla yöneten ruhu bedeni veya bir rahatsızlık esnasında ( loğusalık anında çok sinirli öfkeli olduğumuz aşırı duyarlı hissi olduğumuz anlarda geceleri aşırı çıplak olduğumuz anlarda ...)beynin yönetiminden uzaklaştırıp vücudun yönetim merkezini ( beyni ) ele geçirmesi ile cin çarpması cinin musallat olması gibi olaylar gerçekleşir. Cinler insanları birkaç şekilde aldatabilir :

1- Müslüman'ı ( cahil bilgisiz olanları) İslami gayeler görüntüsü altında o kişinin İslam’a olan yakınlığını istismar ederek kandırır.

Cinler cahil Müslümanlarla falanca evliya melek... zamanla da tanrı olarak irtibat kurarlar. O Müslüman’a yakın gelecek hakkında yalan-yanlış bilgiler getirir olağanüstü rüyalar gösterir bazı zor anlarda ona yardım ederler. Çevresindeki insanların rüyalarına girer ve o saf Müslüman’ın kendini veli olağanüstü bir kişi zannetmesine sebep olurlar. Hastaları tedavi ettirir felçlileri yürütmeye başlatırlar. Böylece o cahil Müslüman'ın çevresine insanlar toplamaya başlanır. Cahil insan zamanla kendini gerçekten veli olgun bir mürşit sayar ve bu sayede bir cin bir insan vasıtasıyla binlerce insana hükmeder. Türkiye’de İskender Erol Evrenesoğlu Zühre Ana Pakistan’da Kadıyaniliğin kurucusu Mirza Gulam Ahmed Kadıyani... gibi.
Cinler böyle durumlarda önce dini emirleri insanlara uygulatır. Namaz sadaka ... gibi. Sonra asıl isteklerini gayri İslami emirlerini Müslümanlara uygulatır. İtikatları bozulan Müslümanların tenasühe inanmaları kendini veli zanneden saf Müslüman'ın mesih mehdi... zamanla tanrı olduğunun çevresindeki insanlara tanıtılması gibi inançlar yaygınlaştırılır.

2- Müslüman olmayanları hümanist insancıl gayelerle kandırır cinler.
Ruh çağırma transla ruhlarla irtibata girme esnasında görülen cinler kendilerini başkalarının ruhu uzaylı tanrı ... gibi göstererek insanları kandırırlar.

Ruh Çağırma : Örnekle açıklayalım: Tom farkında olmadan bir cinle yıllar geçirir. Sonra Tom ( çoğun-lukla intihar ederek öldürülerek... ) vefat eder. Cin uzaya çıkar dünyadan uzaklaşır. Aradan 200-500 sene geçer. Tomun torunlardan Nike dedesinin ruhu (!) ile irtibata girmek için bir ruh çağırma seansı düzenlerler. Seans esnasında transa geçen toplulukla uzaydaki cin arasında zihinsel bir irtibat kurulur (telepati ) . Çin çağrıyı alır dünyaya döner ve kendisi için 10- 20 sene dünyadakiler için geçen yüzyıllar öncesini anlatmaya başlar. Hem de en ince detaylarına dek... Seanstakiler gelenin Tom'un ruhu olduğuna kesin inanmışlardır. Cin’de kendini dinleyecek cahil bir grup bulmuştur. Oyun böylece başlar...

Tenasüh: Daniel evini farkında olmadan bir cinle paylaşır. Zamanla Daniel anormal bir şekilde intihar cinayet... ile ölür. Cin o anda dünyanın herhangi bir tarafında yeni doğmuş bir bebeğe musallat olur. Duasız abdetsiz bir ortamda çocuğun iradebeynini kolaylıkla ele geçirir cin. Çocuk biraz büyüyüp konuşmaya başlayınca kendi içine Daniel’in ruhunun girdiğini söylemeye başlar. Görmediği ev kişi hakkında çok gizli sır gibi bilgileri ailesine anlatır ve bu bilgiler doğrudur da... Konuşan çocuktur fakat konuşturan cindir. Bilgileri çocuk konuşur ama cin anlattırır.

Dışarıdan bakınca mantıklı bir sonuç çıkarabilmek için çocuğun içine Daniel’in ruhunun girdiğini kabul etmekten başka çare yoktur. Halbuki çocuğun içine giren cindir ve tenasüh diye de bir şey yoktur.
Uzaylılar : Eskiden görülen perili ev konuşan hayvanlara... inanmayan onları gördüğünü söyleyen her insanla alay edenleri aldatıp kendilerine tabi kılıp bu şekilde kendilerine inanmayanlarla eğlenip alay etmek isteyen cinler uçan daire uzaylı kılığında çevrelerine görünürler.
Halbuki köyde hayvan şehir de uzaylı gibi görülen her iki şekil aslında aynıdır cindir.

Uzaylılar kılığında görülen cinler görünür hale geldiklerinde genellikle büyük patlak gözlü boyları küçük kolları uzun... şekil de görünürler.
Büyü : Büyünün özü kökü cinlere dayanır. Bir kelime grubunun belli sayıda yan yana okunması ile meydana gelir .

İnsan beyninin devamlı ürettiği elektro manyetik dalgalar belli kelimelerin tekrarı ile adeta bir şifreyi oluştururlar. Bu şifre belli cinleri harekete geçirir ve o şifreyi açan kişinin isteklerini yapmak durumunda kalır...
Büyü vardır fakat dinimizce haram kılınmıştır.

Özetle cinler ( camdan geçen güneş ışınları gibi...) maddeye nüfuz edebilme özelliklerine sahiptirler. Fakat her halükarda insanlar cinlerden üstündür. Gerek zeka gerek ( dua okuyarak cinlere) tesir etme yönünden . Yeter ki cinlerden çekinmeyelim korkmayalım.

Korkulacak tek varlık Yüce yaratıcı ahiret gününün sahibi olan Allah’tır. Zaten Allah’tan sadece Allah’tan korkana ne cin nede insan tesir etmez onu korkutamaz. Çünkü o insanın vekili koruyucusu her şeyin üstünde. Rab İlâh Malik hafız ... olan Allah’ü Teala olur.

NOT :PEYGAMBERİMİZ"MİKROPLARI" BİLİYOR İDİ! BİR HADİS-İ ŞERİF'LERİNDE : " TEZEK VE KEMİKLERLE TEMİZLENMEYİN ÇÜNKÜ ONLAR CİNLERİN AZIĞIDIR." (Müslim Salat 150 (450); Tirmizi Tefsir Ahkâf (3254); Prof. İbrahim Canan K. Sitte: 4/244; İmam-ı Şiblî Cinlerin ****rı 96 ) BUYURMUŞLARDIR. BİLİNDİĞİ GİBİ HAYVAN TEZEKLERİ VE KEMİKLER MİKRO ORGANİZMALARIN MİKROPLARIN ÜREYİP ÇOĞALDIĞI YERLERDİR. PEYGAMBERİMİZ İNSANLARA SAKINMALARI GEREKEN MİKROPLARI O DÖNEMDEKİ İNSANLARIN SAKINDIĞI DİĞER BİR ŞEY İLE; CİNLERLE AÇIKLAMIŞ VE İNSANLARI MİKROPLARDAN UZAKLAŞTIRMAYI AMAÇLAMIŞTIR. DİĞER BİR HADİSTE " ÇÖPLERİN CİNLERİN TOPLANTI YERİ OLDUĞU"(Abdurrezzak Musannaf XI 32 ) BİLDİRİLMİŞTİR...ÇÖPLERDE BOL MİKTARDA NE OLDUĞUNU BELİRTMEYE GEREK YOK HERHALDE...! YİNE PEYGAMBERİMİZ: " TIRNAKLARIN UZATILMAMASI GEREKTİĞİNİ YOKSA İÇLERİNE CİN GİRECEĞİNİ " BELİRTİR...BAKIMI ZOR UZUN TIRNAKLARIN İÇLERİNE NE GİRECEĞİ MALUMDUR.BAŞKA HADİSİNDE"Kapların ağızlarını örtün dağarcık (ve tulukların) ağzını bağlayın." (Buhârî Eşribe: 22 Bed'ü'l-Halk: 11 14 İsti'zân: 49 50; Müslim Eşribe: 96-99 (2012-2014); Ebû Dâvud Eşribe: 22 (3731-3734) "Şu kenefler (cin ve şeytanların) hazır bulundukları yerlerdir."( Ebû Dâvud Tahâret: 3 (6); İbrahim Canan Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi Akçağ Yayınları: 10/380) BUYURURLAR... PEYGAMBERİMİZ ZATEN DEVAMLI KAFİRLERCE ELEŞTİRİLEN " YALANCI CİNLENMİŞ..." İFTİRALARINA MARUZ KALMIŞ BİRİ İDİ.BİR DE GÖRÜNMEYEN HASTALIK SEBEBİ KÜÇÜK CANLILARDAN BAHSETSE - MEKKE'Lİ MÜŞRİKLER CİN'E İNANIYORLARDI - İFTİRALARIN DOZU İYİCE ARTACAKTI.PEYGAMBERİMİZDEN BİLİNEN BİR DİĞER KAVRAM - CİN - İLE İNSANLARI MİKROPLARDAN SAKINDIRMAYA ÇALIŞMIŞ VE BAZI HADİSLERİNDE CİN KELİMESİNİ MECAZİ ANLAMDA MİKROP ANLAMINDA KULLANMIŞTIR!

alıntıdır