Ölüm Hakkındaki En Çok Merak Edilenler

Ölümle İlgili Kur'an Ne Diyor?

Önce Rabbimizin ölümle ilgili kitabımız olan Kur'an'da buyurduklarına -mealen- bakalım:

*Her nefis ölümü tadıcıdır. Amelleriniz karşılığı ise kıyamet gününde size eksiksiz verilecektir. Her kim Cehennem ateşinden uzaklaştırılıp Cennete konulmuşsa işte o kurtuluşa erişmiştir. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka birşey değildir.(Al-i İmran/185
*Sizi çamurdan yaratan sonra da size bir ecel takdir eden O'odu. Kıyamet gününün vakti de O'nun ilmindedir. Hala siz şüphe ediyorsunuz.(En'am/2)

*Gece sizi öldüren gündüz ne yaptığınızı bilen ve sonra takdir edilmiş ecelinizi dolduruncaya kadar gündüzleri sizi dirilten de O'dur. Sonunda dönüşüz O'nadır; sonra yaptıklarınızı O size bildirir(En'am/60)

*Allah adına yalan uyduran yahut kendisine hiçbirşey vahyedilmediği halde "Bana vahiy geldi" diyen limseden bir de "Allah'ın indirdiği şeyin benzerini ben de indireceğim" diyen kimseden daha zalim kim vardır? Sen o zalimleri can çekişirken bir görsen! Melekler ellerini uzatıp 'Haydi çıkarın canınızı bedenlerinizden!' derler. 'Bugün Allah adına haksız yere söyledikleriniz ve O'nun ayetlerine karşı büyüklük tasladığınız için hor ve hakie edici azapla cezanladırılacağınız gündür'.(En'am/93)

*Her milletin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an geri bırakabilir ne de öne alabilirler.(A'raf/34)

Kainatın Efendisi(Hz. Muhammed) Ne Diyor?
"Siz lezzetleri yok edici olanı (ölümü) çok hatırlayın." (Tirmizi c.3 s. 379)

"Eğer hayvanlar ölüm hakkında Ademoğlunun bildiğini bilmiş olsalardı onlardan besili (bir hayvan) yiyemezdiniz." ( Camilüs-Sağir c2 s.108)
"Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz muhakkak az gülerdiniz çok ağlardınız."(Tirmizi c3 s.381)

"Ölüm her (gerçek) Müslüman için keffarettir."(camiüs-Sağir c2 s.173)
"Ölüm mü'minin en büyük armağanıdır."(ihya-i Ulumiddin c4 s.458)

Ölümü Hatırlamanın Faydaları Nelerdir?
Ölümü hatırlmanın faydaları hususunda İmam-ı Gazali Hazretlerinin söylediklerine kulak verelim. Şöyle diyor:

"Bütün işlerin sonunun ölüm duracağı yerin mezar kendisine gelenlerin Münker ve Nekir gideceği yerin kıyamet ebedi kalacağı yerin Cennet veya Cehennemden biri olduğunu bilen bir kimse için ölümü düşünmekten daha mühim ölüm için azık toplama çaresinden daha yüksek bir tedbir olamaz. Bunu yapanlar ancak akıllı olanlardır. Nitekim Resulullah(sav 'Akıllı şu kimsedir ki nefsini emre uydurur ve ölümden sonrası içinamel işler hazırlık yapar.' buyurdu. Ölümü hatırlayan bir kimse bunun için azık toplamakla elbette meşgul olur. Kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe bulur. Ölümü unutup bütün maksadı dünya olan ahiret azığını aklına bile getirmeyenin mezarı Cehennem çukurlarından bir çukur olur. Bunun için ölümü hatırlamak büyük fazilettir.

...Aişe(r.a. Ya Resulallah bir kimse şehidler derecesinde olabilir mi?' diye sorunca: 'Evet günde yirmi defa ölümü hatırlayan kimse şehidler derecesinde olur.' buyurdu. Peygamber Efendimiz (asm) yüksek sesle gülen insanlar gördü. Buyurdu ki: 'Bu toplantınızı bütün lezzetleri bozan ile karıştırınız.' 'O nedir?' dedikerinde: 'Ölümdür.' buyurdu.

Enes(r.a.) der ki: Resulullah(sav) buyurdu ki: 'Ölümü çok hıtla sni dünyada zahid(takva sahibi kimse) yapar günahlarına keffaret olur." Ve yine buyurdu: 'İnsanlara nasihat için ölüm kafirdir.'

Ashab-ı Kiram bir kimseyi çok övdüler. 'kalbinde ölüm için ne vardır?' buyurdu. 'Ölümü çok hatırlayan ve öbür dünya için azık toplamakta çok acele edenlerdir. Dünyanın şerefini ahiretin keremini götüren akıllılar onlar' buyurdu.

Ölümün Yaklaştığına Dair İşaretler Var Mı?
Bir kimsenin ölümünün yaklaştığına dair işaretler vardr. Bu hususta Peygamber Efendimizin(asm) beyanlarına bakalım. Şöyle buyuruyor:
"Allah bir kuluna hayır murad ettiği zaman onu tatlandırır."

Sahabeler "Nasıl tatlandırılır Ya Resulallah" diye sorunca şu izahatta bulundu:

"Ölmeden önce onu salih ve hayırlı amellerle muvaffak eder. Öyle ki komşuları ondan razı olurlar."

Hz. Aişe(r.a.) validemizin rivayet ettiği bir başka hadiste de Kainatın Efendisi şöyle buyurmuştur:

"Allah kuluna hayır vermek istediği zaman ölümünden bir sene önce kendisine bir melek gönderir. Onu istikamettle gitmeye muvaffak eder. O en iyi anlarında ölür. İnsanlar da: 'Filen kişi en iyi anlarında öldü' derler. O kul sekerata girip Allah'ın ona hazırladığı şeyleri görünce hırsla bir an önce ölmek ister. O Allah'ın huzuruna girmek istediği gibi Allah da onu huzuruna almak ister.

"Bir kuluna kötülük irade ettiği zaman ölümünden bir sene önce ona bir şeytan musallat eder onu saptırır ve aldatır. Sonunda en kötü anlarında ölür. İnsanlar da:

"Filan kişi en kötü anlarında öldü' derler." (süyuti Kabir Alemi s.60

Alınların Terlemesi

Cenab-ı Hakka bağlı insanla isyankar insanın ölmeden önceki davranışları bu şekilde birer alamet olmaktadır. Ölmeden kısa bir müddet önce de işaretler vardır. Resulullah(sav) bu işaretleri şu şekilde açılıyor:

"Ölüm anında ölünün üç şeyini gözetlerin: Alnız sızıp gözleri akıp burnu şişmişse o Allah'tan bir rahmettir üstüne inmiş. Eğer boğulan dece gibi hırıldıyorsa ve yüzü ekşi ekşi ise ağzı köpükleniyorsa o Allah'tan bir azaptır."

Ölüm anı her insan için zordur kafir için çok daha zordur. Peygamberler dahil büyün insanlar "ölüm acısı" nı tatmıştır. Ölüm döşeğindeki ızdırap mü'minler için bir keffaret bir temizlenmedir.

Yüzlerce Klıç Dabesi Gibi
Peygamber Efendimiz(asm) ölümün elem ve sıkıntısını şöyle anlatmaktadır:

"Bunun acı ve sıkıntısı üç yüz kılıç darbesi kadardır."
Hz. Ali de (r.a.) ölüm anındaki sıkıntıyı tasvir ederken şöyle demektedir:

"Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bin kılıç darbesi yatak üzerinde ölmekten daha kolaydr."
.
.
.ALINTIDIR