İmam Rabbaniden Reenkarnasyona Cevap
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Kalbleri hasta bilgileri az olan bazı kimseler hatta kendilerini şeyh olarak tanıtan bazı dinsizler tenasühe inanıyor. Ruhlar olgunlaşmadan önce bir bedenden ayrılınca başka bir bedene geçer. Kemale geldikten sonra insanlara gelmez tenasüh yolu ile olgunlaşmış olurlar diyor ve tenasühle ilgili birçok hikayeler uyduruyorlar. Tenasühe inanan dinden çıkar kâfir olur. Tenasüh ile ruhlar kemale gelirse Cehennem kimler için olur kimler azap görür? Buna inanmak Cehennemi inkâr etmek ve hatta öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmamak olur. Çünkü onlara göre ruhun olgunlaşmasına vasıta olan bedene ihtiyacı kalmamıştır ki bedenle haşr olunsun. Bu yalancıların sözleri eski felsefecilerin [ve şimdiki medyumların] sözlerine benziyor. Eski felsefeciler bedenin tekrar dirileceğine inanmıyordu. "Cennet nimetleri ve Cehennem azapları yalnız ruhlara olacak" diyordu. Bunlar o felsefecilerden de kötüdür. Çünkü onlar tenasühü reddedip azabın sadece ruha olacağını söylüyorlar. Bunlar ise hem tenasühe inanıyor hem de ahiret azabını inkâr ediyor. Bu dinsizlere göre azap sadece dünyadadır.

Allahü teâlâ din büyüklerinin ruhlarını insan şekline sokmuş bu şekiller insan gibi iş görmüştür. Yoksa mübarek ruhları başka bedenlere girmiş değildir. Bir ruhun beden şekli alması tenasüh değildir. Melekler ve cin de insan şekline girip birçok şey yapıyorlar ki bu da tenasüh değildir. Tenasühe inananlar kabir azabına ve Kıyamet gününe iman ediyorlar mı? Yazıklar olsun ki böyle imansızlar kendilerini din adamı tanıtmış yayın vasıtaları ile millete Müslümanlık öğretmeye kalkışıyorlar gençleri dinsiz imansız yapmaya çalışıyorlar. (2/58)

ALINTI