Ateş Çeşitleri ve Farkları

Ey Aziz!

Hikmet ehlinden olanlar diyorlar ki :
Ateşin pek çok çeşitleri vardır.Biz onun çeşitlerini burada 6 maddede toplayacağız ki onlarda şunlardır ;

1. Ateş: Ateş unsurudur ki bunun etkisi yakıcı her şeyden daha şiddetli ve ısı derecesi çok yüksektir

Cenabı Hak buyuruyor ki:

<<Oöyle bir Allah'dır ki yedi kat göğü ve bir o kadar (yedi kat) yeri yarattı.>>

2.Ateş : Demir ve ağaç gibi cisimlerde yerleşengizli ateştir.O ateşin öyle şiddetli harareti vardır kisert demiri taşlarıkayaları eritirtoprak ederi.Bitkileri ve ağaçları da yakar kül eder.Bu üç yoğun kara maddeden bu derece latifhararetli ve parlak ateşin çıkması gerçekten insanı hayrette bırakan garip bir şey ve büyük bir sanattır .

3.Ateş:Yıldırımlar.Öyle şiddetli bir sıcaklığı vardır ki latif cisimleri geçer ve yoğun cisimleri yakar

4.Ateş: Herminya da Haramayn ateşdir.Bulutgök gürültüsü şimşek yada yıldız olmaksızın geceleyin gökte parlayıverirdi.Öyle ışık saçardı kiBeni Tayy kabilesionun ışığından üç günlük mesafedeki develeri görebilirdi.Harareti yakın olanları yakacak şekildedir.Onun dumanı gündüzleri görülebilirgeceleri de ateş haline alır.
Nihayet Hz İsmail A.S. çocuklarından Halid b. Sinan A.S derin bir kuyu kazdırmış ve o ateşi o kuyuya atarak hapsetmiştir.Halk bir zaman gelir o ateşi seyrederdi.Ateş daha sonra o kuyunun içinde kaybolup gitti

5.Ateş:Şihab-Kabes yani gökte giden ateştir.İnsanlar onu gördükleri zaman yıldızların parladığını yahut kaydığını zannederler . Halbuki o yerden havaya doğru çıkar ve hiçbir soğukluk tabakası ona etki edemez.Obu haliyle ta ateş küreye kadar çıkan bir dumandır.

6.Ateş:Bu da cehennem ateşidir.(Mevla cümlemizi onun şiddet ve hararetinden muhafaza eylesin )

Alıntı Değildir.

Kaynak:Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri----TAM MARİFETNAME