Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Türkiye'de Halen Yasaklı Olan Kitaplar

  1. Devlet ve İhtilal (V.I.Lenin)
  İsim: 1.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 33.1 KB (Kilobyte)


  Ankara DGM - 2000
  Devlet sorunu emekçi yığınların sınıf karşıtlığına dayalı toplumların bugünkü –ve son– biçimi olan kapitalizmden burjuvazinin özel olarak da emperyalist burjuvazinin baskısından kurtulma mücadelesinin temel bir unsuru olarak yaşamsal bir önem taşır.

  İşsizlik sefalet açlık ve adam yerine konmama türünden tüm olumsuz sonuçlarıyla birlikte kapitalizm ve ücretli kölelikten kurtuluş; kapitalist karşıtlığın olgunlaşması üzerinden her şeyden önce insan düşüncesinin gelişmesinin doruğu olan Marksizmin kendisinin de tanımlayıcısı olan iki başlıca buluşuna ihtiyaç göstermiştir: Düşünceden hareket etmeyen kurgusal olmayan materyalist tarih anlayışı toplumsal gelişmeyi bütün bir düşünsel/siyasal üst yapıyı da belirleyen maddi üretimin nasıl yapıldığıyla öyleyse üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki karşıtlıkla açıklayan tarihin materyalist yorumu ve ikincisi kapitalizmin “gizi”ni açıklayan artı-değer teorisi. Marksizmin devlet üzerine öğretisi bu başlıca iki buluşa ve toplumsal mücadelenin pratik deneylerine bağlı olarak geliştirilmiştir. Ancak bu devlet öğretisinin Marksizm kapsamında küçük ve önemsiz bir yer tuttuğu anlamına gelmemektedir. Lenin’in de aktardığı 1852’de Weydemeyer’e mektubunda değindiği gibi Marx kendi buluşlarından söz ederken insanlığa ve insan düşüncesinin gelişmesine katkısını devlet sorunuyla bağlantısı içinde ortaya koymaktadır: “Benim yeni olarak yaptığım şey 1) sınıfların varlığının üretimin tarihsel gelişme evrelerinden başka bir şeye bağlı olmadığını; 2) sınıflar savaşımının zorunlu olarak proletarya diktatorasına götürdüğünü; 3) bu diktatoranın kendisinin de bütün sınıfların ortadan kalkmasına ve sınıfsız bir toplumun kurulmasına geçişten başka bir şey oluşturmadığını tanıtlamak oldu...”

  Marx’ın burada yaptığı kuşkusuz ne artı-değer teorisini ne de diyalektik materyalizmi önemsizleştirmektir; ama kendi öğretisini burjuvazinin en değerli düşünürlerin öğretilerinden özünde ayıran şeyi ve üstelik kendi devlet öğretisinin özünü vurgulamaktır.

  Lenin işte bu öğretiyi hayranlık verici bir biçimde sınıf mücadelesi pratiğinin deneyleri içinde geliştirilme aşamalarıyla birlikte “Devlet ve İhtilal” adlı eserinde tüm yönleriyle özetlemiştir.
  2. Demokrasi Risalesi (Yaşar Kaplan)

  İsim: 2.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 46.7 KB (Kilobyte)  Ankara DGM - 1985
  Demokrasi düşüncesi Türkiye'de bizim halkımız için değil de sanki hep yabancılar için düşünülen bir şeymiş gibi pratiğe aktarılmaya çalışılmıştır. Bir kurum olarak demokrasi Türkiye'ye hükmetmeye çalışan yabancı güçlerin ülkemizin bağrında sığındıkları son kale kendi topraklarımız üzerinde canımıza kasteden yabancıların kaçabilecekleri son delik gibiydi sanki Demokrasi deyip duruyorlardı ama ne var ki bunu kesinlikle halkımız için istemiyorlardı.

  3. Kürt Aydını Üzerine Düşünceler (İsmail Beşikçi)

  İsim: 3.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 25.5 KB (Kilobyte)


  Ankara DGM - 1991

  İsmail Beşikçi'nin 1991 yılında yayınlanan Kürt toplumunu ve Kürt aydınını üzerine yazdığı eleştirel kitabı. Kitabın sonunda İfade Özgürlüğü Derneği'nin Beşikçi'ye gönderdiği mektuplar ve Beşikçi'nin cevapları yer almaktadır. Ayrıca Uğur Mumcu'nun İsmail Beşikçi'yi eleştirdiği bir yazısı ve yine Beşikçi'nin mumcu'ya cevap mektubu bulunmaktadır.
  4. Komünist Manifesto

  İsim: 4.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 46.0 KB (Kilobyte)  Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi - 1968
  Karl Marx ve Friedrich Engels´in Komünistler Birliği´nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto 1848 Şubat´ında tüm Avrupa´nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde Londra´nın gösterişsiz bir basımevinde basıldı. Bilimsel sosyalizmin kitlesel siyaset sahnesine çıkışının ilk ciddi işareti olan Manifesto yayınlandığı günden bu yana en çok okunan ve en çok tartışılan toplumsal ve siyasal metinlerden biri olmakla kalmadı daha sonraki sosyalist ve komünist partilerin programlarının temelini oluşturdu dünyanın değişmesinde ve milyonlarca insanın yaşamında belirleyici bir rol oynadı. Modern çağda başka hiçbir siyasal hareket döneminin toplumsal ekonomik ve sınıfsal koşullarını kavrayışındaki derinlik çözümleyişindeki gözüpeklik ve üslubunun gücü bakımından Manifesto´yla kıyaslanabilecek bir metin ortaya çıkaramadı.

  Bugün Marxçı hareketin temel belgesi ve devrimci bir klasik sayılan Komünist Manifesto´yu Marx ve Engels´in daha sonraki basımlara yazdıkları önsözler eşliğinde Celâl Üster ve Nur Deriş´in 1978´de yaptıkları çevirinin gözden geçirilmiş basımıyla ve Manifesto´nun Türkiye ve Türkçedeki serüvenine ışık tutan bir önsözle sunuyoruz ...
  5. Kurtuluş Savaşı Destanı (Nazım Hikmet)

  İsim: 5.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 44.0 KB (Kilobyte)  Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi - 1968
  "Kuvayi Milliye Destanı" Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı'nı baplar halinde anlattığı destandır. Nazım Hikmet Kuvayi Milliye'yi 1939'da yazmaya başlar 1941'de bitirir. Yapıtın sonunda "939 İstanbul Tevkifhanesi 940 Çankırı Hapisanesi 941 Bursa Hapisanesi" diye bir not bulunmaktadır. A. Kadir Nazım Hikmet'in İstanbul Tevkifhanesi'nde yatarken kendisini ziyarete gelen dostlarından Gazi Mustafa Kemal'in Nutuk'unu istediğini kitap geldiğinde heyecanla okuyarak çalışmaya başladığını aktarmıştır. Yapıt Türkiye'de ilk kez 1965 yılında "Kurtuluş Savaşı Destanı" adı ile Yön Yayınlarınca yayımlanır. Daha sonra yine "Kurtuluş Savaşı Destanı" adı ile 1973'te 1975'te de yayımlanır ve "Kuvayi Milliye/Destan" adı ile ilk kez Bilgi Yayınlarınca Temmuz 1968'de yayımlandı.
  6. Sultan Galiev'in Makaleleri

  İsim: 6.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 41.5 KB (Kilobyte)


  Bakanlar Kurulu - 1985
  Galiyev Bolşevik Devrim’de öncü roller üstlenmiş daha sonra geliştirdiği milliyetçi sosyalizm ideolojisi nedeniyle Stalin çevrilmiş tarafından tasfiye edilip kurşuna dizilen bir büyük Türk devrimcis iGaliyev hakkında bugüne kadar onun fikri yapısını yansıtacak yazıları yerine bölük pörçük çoğunlukla yanlış çevrilmiş parçalar yayınlandı. İlk kez Galiev’in bütün eserlerini sansürsüz tam metin olarak bulabilirsiniz..
  7. Vur Emri (Abdurrahim Karakoç)

  İsim: 7.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 33.9 KB (Kilobyte)


  Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesi - 2002
  Vur Emri
  Bir haber dolaşır semada pul pul;
  Kılınçlar bilensin akın var Çin'e
  Yiğitler at sürer düşman içine;
  Tarihe hükmeden bir ses duyulur:
  -Vur! Türklük aşkına vur!
  Yüklenir bir ülke oymak ve avul
  Sel olur ordular batıya akar.
  Uçar elden-ele bozkurtlu bayraklar.
  Emreden bir başbuğ sade ve vakur
  8. Yeni Şiirler (Nazım Hikmet)

  İsim: 8.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 23.4 KB (Kilobyte)

  Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi - 1966

  Nazım Hikmet'in çok güç koşullarda korunmuş elden ele geçmiş bazıları sağlığında basılamamış bazıları özen gösterilmeden basılmış olan yapıtları bu işe gönül vermiş eleştirmenlerin çabalarıyla içerde ve dışarda yıllardır derlenip toparlanmaya çalışılmış ama çeşitli nedenlerden kaynaklanan yanlışların karışıklıkların tutarsızlıkların bir türlü önü alınamamıştır.

  Şimdi Adam Yayınları size Nazım Hikmet'in yepyeni bir toplu yapıtlar derlemesini sunuyor.

  Bu yolda daha önce yapılan bütün olumlu çalışmalar Nazım Hikmet'in kitaplarının ilk basımları arkasında bıraktığı müsveddeler - mekanik yaklaşımlara düşmeden durumlara türlere göre ayrı değerlendirmelere gidilerek - büyük bir özen ve duyarlıkla yeniden gözden geçirilmiş konunun uzmanı eleştirmenlerin özverili katkıları ve ortak çabalarıyla sanatçının özellikleri kendine özgü kullanımları gölgelenmeden yanlışların düzeltilmesi karışıklıkların tutarsızlıkların giderilmesi sağlanmıştır. SİTE
  9. Nâzım Hikmet’in Bütün Eserleri

  İsim: 9.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 41.7 KB (Kilobyte)


  Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi - 1968

  Türk şiirinin en büyük ismi Nâzım Hikmet’in şiirleri Delta serisinden çıkan bu kitapla tek ciltte toplandı.
  10. Türkiye’de İnsan Hakları Panoraması (İHD yayını)

  İsim: 10.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 46.2 KB (Kilobyte)


  Ankara 2 Numaralı DGM - 1996

  Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları Uygulaması
  11. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in MGK’ya Cevabı

  İsim: 11.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 33.5 KB (Kilobyte)


  Bakanlar Kurulu - 1982
  12. National Geographic Atlas of the World

  İsim: 12.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 30.4 KB (Kilobyte)


  Bakanlar Kurulu - 1987
  13. Bolşevik Partisi Tarihi (J.Stalin)

  İsim: 13.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 54.4 KB (Kilobyte)  Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi - 1971
  Bu yapıt aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden birinin Büyük Ekim Devrimi'nin bir tarihidir
  14. Çetenin Kimliği (Salman Yüksel)

  İsim: 14.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 46.6 KB (Kilobyte)


  Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi - 2002
  15. Dersim Türküleri

  İsim: 15.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 24.3 KB (Kilobyte)


  Ankara DGM - 1993
  16. Azizname (Aziz Nesin)

  İsim: 16.jpg
Görüntüleme: 6
Büyüklük: 59.4 KB (Kilobyte)


  Bakanlar Kurulu - 1987
  Nesin Vakfı'nın yedi yapısı vardır. Bunlardan ikisi işçi evidir; biri Nesin Vakfı'nın yönetmenevidir. Birinin alt katı ahır üst katı yine işgören evidir. Birinin altı işgören evi üst katı Aziz Nesin'in evidir. Dört katlı büyük yapı Nesin Vakfı çocuklarının evidir...

  Aziz Nesin'in 32 dile çevrilmiş kitapları sırasıyla en çok şu dillere çevrilmiştir: İran'da (70) Yunanistan'da (20) Almanya'da (16) Rusya Sovyet Cumhuriyeti'nde (yani Rusça 15) Bulgaristan'da (10) ve daha birçok dillere... Romenceye Aziz Nesin'in 7 kitabı çevrilmiş ve "Biraz Gelir misiniz" adlı oyunu da "Braila Devlet Tiyatrosu'nda oynamıştır...

  Aziz Nesin Türkiye'de ve başka ülkelerde yayımlanacak kitaplarının sahnelenecek oyunlarının filme alınacak eserlerinin telif haklarıyla bütün eserlerinin iç ve dış radyo ve televizyonlarda temsil ve yayınlarından elde edilecek telif haklarını tümüyle Nesin Vakfı'na bağışlamıştır...

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bazı kitapları internet üzerinden bulunur. Yasaklı diye birşey yok. İsteyince hepsi bulunabilir.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Sürmenaj Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bazı kitapları internet üzerinden bulunur. Yasaklı diye birşey yok. İsteyince hepsi bulunabilir.
  Türkiye'dekiler belki bulunabilir de yabancı yasaklı kitapların çoğunun baskısı yok.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş