Sayfa Sayısı: 136
Baskı Yılı: 2014
Dili: Türkçe

Bu kitabın içeriği bilimsel verilere dayalı akademik bir arayış değildir. Olabildiğince hafif hiçbir iddiası olmayan bir metindir.

Adeta yaşadığı topraklardan "tamamen" kopmuş sebep-sonuç ilişkisini kuramayacak noktaya savrulmuş olmanın verdiği rahatsızlığı hisseden azımsanamayacak miktarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına belki tutunabileceği bazı fikirler verebilir.

Muhteviyatı "liberal" bir bakış açısıdır ve mevcut kalıplaşmış safların hiçbirine cazip gelmeyecektir.
(Tanıtım Bülteninden)