İslamın Siyasal SöylemiZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] ve İslam Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]i konusunda dünyanın önde gelen otoritesi Prof. Lewis Peygamber`in zamanından bugüne dek Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]`in siyasal dilinin gelişimini izliyor. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Türkçe belgeleri çözümleyerek Müslümanların siyasal düşüncesiyle Batili Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] kuramı arasındaki farklılıkları aydınlatıyor.
TE:

Cihad'ın gerçek anlamı nedir? Müslümanların hukuk anlayışı nedir? İslâm'ın kâfirlere karşı tutumu nedir?Bernard Lewis edebî ve tarihî kaynakları kullanarak yaptığı araştırmasında Peygamberin döneminden bugüne İslâm'ın siyasal söyleminin geçirdiği değişimi anlatıyor. Lewis Ortadoğu dillerine İslâm kültürüne ve geçmişteki ve bugünkü politikalara dair bilgisini İslâm toplumlarının genelde Batılılarca yanlış anlaşılan ifade düşünce ve davranışlarını açıklamak için kullanıyor. Arapça Farsça ve Türkçe belgelere dair çözümlemeleri İslâmi siyasi düşünce ve Batılı siyasi kuram arasındaki farklara ışık tutup siyasetin İslâm dünyasında nasıl algılandığını tartışıldığını ve uygulandığını ortaya koyuyor.

İslâmi geleneklerin ve siyasi hareketlerin değişen koşullar arasında gücünü korumaya devam ettiği günümüzde bu kitap özel bir anlam kazanıyor.

"Lewis ilmiyle zarafet ve nükteyi birleştiren tarzını koruyor. Uzmanlaşmanın arttığı akademik görüşlerin daraldığı bu zamanlarda Lewis tek başına İslâm Tarihçisi unvanını hak ediyor."

Martin Kramer Middle East Review

"Ortadoğu tarihiyle ilgili tüm olguları işleyen kolay anlaşır bir dille yazılmış harika bir sentez çalışması... Müslüman okuyucular için tatmin ve taltif edici bir çalışma olacak gibi görünüyor.

"S. Parvez Manzor Muslim World Book Review
"Düşüncelerini bu net öz ve rahat okunan kitapta topladığı için hem akademisyenler hem de Müslümanları anlamak isteyenler Bernanrd Lewis'e müteşekkir olmalıdır."Ann K. S. Lambton Bulletin of the School ofOriental and African Studies