Bir Roman yazar ve araştırmacısının Türk Tarihi'nin üç büyük kumandanı ve lideri konusunda yazdığı bu kitap bir Doğu-Batı mukayesesini de içine almaktadır. İslâm öncesi ve sonrası Türk liderlerinin benzerliklerini ve "Turan" ülküsünün bu zamanlar içinde hayalden gerçeğe dönüşmesini yazar belki bu düşünceler içinde olmadan anlatır.Doğu insanının Batı insanına üstünlüğü bir batılı yazarın kaleminden okumak biz Doğulular Türk'ler için gurur vericidir. Çünkü Batı kendi küçüklüğünü kendi tescil ettirmektedir bir kere daha...Üç büyük liderin ideallerini Dünyaya yayılmalarındaki ustalığı eşsiz kumanda kabiliyetlerini bize yeniden hatırlattığı için yazara teşekkür etmeliyiz.