Sultan Süleyman Han Hazretleri bir gün ferman buyurdular ki:

"Sen ve karındaşın nasıl ortaya çıkıp cihad meydanına atıldınız? Bunun sebebi ne idi? Kimlerdensiniz? Bu zamana gelinceye kadar ufak büyük karada ve denizde ne gazalar oldu ise yazıp buraya gönderesin ki eskiden yazılmış tarihlerin yanında devlet hazinesinde bulunsun.

Bu yüce fermana can baş üstüne deyip Seyyid Muradi'yi çağırttım.Seyyid Muradi emrimdeki reislerden gazalara iştirak eden bir deniz yiğidi idi.Gazalarımızı destan edip söylerdi.Muradi' ye dedim ki:

-Bak a Muradi! Bizler için artık dünyada işitilmedik nesne kalmamıştır.Hemen arzumuz bu fani alemde bir eser bırakıp ahfadımızın (torunlarımızın) hayır duasına vesile kılmaktır.