"Irmaklar arasındaki ülke" anlamına gelen Mezopotamya'da yaratılan kültür doğduğu toprakların dışında özellikle Doğu Akdeniz Suriye Filistin Arabistan Yarımadası İran ve Anadolu'yu etkilemiş ve bölge haklı olarak "uygarlığın beşiği" olarak nitelendirilmiştir. Mezopotamya uygarlığı ilk kent devletleri ilk krallıklar ve ilk imparatorlukların yanı sıra yerleşim merkezleriyle belirginleşen anıtsal mimarisi (kral mezarları tapınaklar zigguratlar) boyalı seramik ürünleri yazı sistemleri yasaları ve heykelciliğiyle de ayrıcalaşarak özgün bir kimlik ve üslup yaratmıştır. Bölgenin coğrafyası temelinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar ve elde edilen buluntular çağdaş uygarlığın Eski Mezopotamya’ya ne denli borçlu olduğunu çok açık biçimde sergiler.


Arkeolog ve eskiçağ tarihçisi Doçent Kemalettin Köroğlu bu bağlamda bilgi edinmek isteyen okuyucu ve öğrencilerin beklentilerini dikkate alarak; Sümer Akkad Babil Hurri-Mitani ve Assur gibi parlak uygarlıkların tarihini kronolojik bir sırayla ele alıyor ve çalışmasını harita çizim desen ve fotoğraflarla destekleyerek derinleştiriyor.