Yaşamın günlük ayrıntılarında yer alan gizemlere sahnenin gerisindeki güçlerin varlığına ilk ne zaman inanıldı? Dünyanın yaratılması hakkında akıl yürütmeye ilk ne zaman başlandı ve bunlar hangi terimlerle dile getirildi? Doğa “olguları”nın ötesine spekülasyona ruhsallığa “merak etmeye” ne zaman geçildi? Bu inançlar ve akıl yürütmeler ne zaman Yunanların “felsefe” adını verdikleri disiplin içinde kökleşmeye başladı? Antik dünyanın sayısız tanrı ve tanrıçası nasıl tek bir Tanrı haline geldi? “Ötemizde” olanla ilgilenme ve bütünlüğe yönelik bu talebi kabul etme çabasının ne kadarı felsefedir? Neyi ne kadar bilebiliriz?...


Robert C. Solomon ve Kathleen M. Higgins felsefi düşüncenin köklerini ve gelişimini kolay anlaşılır bir dille kapsamlı şekilde ele alıyorlar. Üstelik çoklukla yapıldığı gibi sadece Batı merkezli bir odaktan hareket etmiyor Doğu’yu da aynı şekilde inceliyorlar: Hinduizm Budizm Taoizm Yahudilik Hıristiyanlık İslâm gibi büyük dinsel felsefelerin yanı sıra erken Yunan Hint ve Çin filozofları ile onlardan önceki mitolojik gelenekleri işliyor; felsefe tarihini geniş tarihsel ve kültürel bağlamları içinde değerlendiriyorlar.


Bilim sömürgecilik devrimler dünya savaşları varoluşçuluk postmodernizm feminizm gibi birçok konuyu da atlamayarak günümüz dünyasıyla felsefenin bağlantısını inceleyen Felsefenin Kısa Tarihi sunduğu geniş bakış açısıyla felsefeye ilgi duyan herkes için önemli bir çalışma.