Fransa ABD ve Türkiye’de edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Nichanian’dan “Felaket” sonrası tanıklıkları ve edebiyatı üstüne kapsamlı bir araştırma. Yıl 1909 Adana... Ermeni katliamı... ve Zabel Yesayan.. Yıl 1915 İstanbul... Yaklaşık 250 Ermeni aydın bir gecede gözaltına alınıp Anadolu’ya gönderiliyorlar; sayıları 15 milyonu aşan Ermenilerin “Felaket”i başlıyor...


Zabel Yesayan Hagop Oşagan Daniel Varujan ve diğerleri “Felaket”i anlatmanın yolunu edebiyatta buluyorlar. “Hakikati-olmayan” olayı yani tarihteki yerini bulamamış olan olayı edebiyatla anlatıyorlar.


Nichanian kitapta şu sorunun cevabını arıyor: “Hakikati olmayan bir suç için affetme olasılığı var mıdır?” Cevabı ise yine bir “Felaket”ten kaçmaya çalışırken yazıya ve metne sarılan Walter Benjamin’de buluyor: “Manevi dünyanın tasarrufunda zamanın anlamı... olabilecek en esrarlı yoldan affetmeye ulaşır ancak hiçbir zaman barışmaya değil.”