Birçok yetişkin ortayaş yıllarının en yoğun döneminde tam da kendi yaşlanmalarıyla yüzleştikleri bir sırada ebeveynlerini kaybeder. Bu kayıp her ne kadar beklenen bir olay olsa da kişi üzerindeki etkileri beklenmedik ölçüde sarsıcı olabilir. Bu kitap ebeveyn kaybı olgusunun yetişkinin hayatında ne anlama geldiğini ve nasıl sonuçlara yol açtığını ele alıyor. Teksas Üniversitesi Sosyoloji Bölümü başkanı Debra Umberson Ebeveynin Ölümü’nde bu önemli kaybın yetişkinin hayatını duygusal toplumsal ve mesleki açılardan nasıl değiştirdiğini ve kişinin hayatında nasıl bir dönüm noktası teşkil ettiğini ortaya koyuyor. Yazar istatiksel veriler ile geniş ölçekli derinlemesine görüşmelere dayanan araştırması ışığında kayıp sürecini ve sonrasını belirleyen psikolojik ve sosyal etkenleri tartışıyor.


Kitap yetişkinleri “gelişimini tamamlamış durağan” kişiler olarak gören genel kabulün aksine ebeveynlerini kaybeden kişilerin inançlarında davranışlarında hedeflerinde ve kendilik duygularında nasıl derin bir dönüşüm geçirdiklerini açık ve net bir dille gözler önüne seriyor. ABD Ulusal Yaşlılık Enstitüsü’nden ödüllü Ebeveynin Ölümü anne-babasını kaybetmiş olup bu konuda kafa yoranlara; ayrıca ölüm yaşlılık aile ve ebeveyn-çocuk ilişkileri konularında çalışan uzmanlara yönelik hem samimi hem de yetkin bir başvuru kaynağı.