20. yüzyılın en önemli entelektüel figürlerinden biri olan Albert Camus (1913-1960) felsefi duruşunu yaşamına ve kişiliğine yansıtmasıyla da özel bir yere sahiptir. Camus’nün düşünsel ve sanatsal üretimini bir arada inceleyen S.E. Bronner bir “ahlakçı” olarak nitelediği yazarın eserlerini yaşamöyküsüyle birlikte ele alarak bu önemli noktayı yakalıyor. Camus’nün yokluk içinde geçen çocukluğunu varoluşsal kaygılarını anti-faşist direnişteki rolünü ve yaşadığı ihtilafları aydınlatan kitap bu sıradışı figürün günümüz dünyasıyla olan ilişkisini de ortaya koyuyor.

Bronner Yabancı ve Caligula gibi erken dönem eserlerinden Başkaldıran İnsan’a ve Tek Adam’a uzanan bir yelpazede Camus’nün bireysel sorumluluk sahicilik absürd deneyim yaşanmışlık gibi kavramlarını ve bunun yanında hoşgörü dürüstlük gibi kişisel özelliklerini işleyerek derinlikli bir portre çalışmasına imza atıyor. Camus’nün edebi eserleri felsefi yazıları ve politik görüşleri arasındaki bağlantıları araştıran bu çalışma felsefe politika ve edebiyat alanlarına ilgi duyan okura ilgi çekici bir malzeme sunuyor.

“Albert Camus’nün yaşamına ve eserlerine ilişkin bu özlü canlı ve tarafsız yaklaşım biyografiyi felsefi incelemeyi ve politik eleştiriyi birbirine bağlıyor.” Science & Society