Hakkında daima çelişkili yorumlar yapılan delilikle dahilik despotlukla hoşgörü dinsizlikle sofuluk avamilikle entelektüellik askerlikle salon adamlığa arasında hayranlıkla ve kahırla anlatılan biriydi Petro. Güvenliği polis gücüyle sağlanan çöpleri toplanan cadde üstündeki binaları restore edilen bugünkü anlamıyla belediye hizmetlerinin yapıldığı yolların ve köprülerin sürekli onarıldığı ulaşımın kolaylaştırıldığı kadınların ve her sınıftan insanların sosyal hayata katıldığı bir şehir hayatı düşünmüştü bunu yollarını açtı uyguladı. Modern Avrupa’yı izliyordu oralarda yaşadı bunu şehrin kenarlarında limanlarda fabrikalarda bulunarak çalışarak bazen kim olduğunu unutturarak ve kimliğini gizleyerek yapıyordu. Bu bakımdan büyük bir hayalperestti vazgeçmeyecek kadar hırslıydı; selefleriyle kıyaslanmayacak ölçüde mütevaziydi. Bürokratik devletle sınırlı kalmayan iyileştirmeler yaptı şehre sosyeteye salonlara farklı sınıflardan karşılaşmasını kolaylaştıracak aleniyetler kazandırdı.


Büyük Petro tuhaf cezbeli inatçı romanesk iddialı bir devlet adamının biyografisi değil sadece. Bir doğu toplumunun Avrupa’yla hesaplaşmasının modernleşme seyrinin de hikayesi. Kısa tok ve güçlü bir dönem analizi...