Yönetim bilimciler yönetim kavramını değişik açılardan tanımlamışlardır: “Yönetim planlama örgütlenme tamamlama denetleme yoluyla uygulanan bir liderliktir; yönetim bir karar alma sanatıdır.” Yönetimi bir bilim olarak ele alıp araştırmalar yapan bütün yazarlar ve bilim adamları insan ruhunun karakteristikleriyle endüstriyel verimliliği birlikte incelemişlerdir. Günümüzün meslek tanımında “bilimsellik” var ise ve biz de sekreterliği bir meslek olarak kabul ediyorsak bu durumda sekreterlik kavramının içeriğinde bilimsel nitelikler var demektir. Davranış bilimleri teknik bilimler ve matematik bilimler bu mesleğin alt yapısını oluşturur.
İkibinli yıllarda sekreterlik mesleğinin önü açılmış ve içeriği kabuk değiştirmiştir. Günümüzde sekreter ofisi bir yönetici kadar yönetebilmeli bir arşiv uzmanı kadar şirket evrakının işleyişini ve dosyalanmasını gerçekleştirebilmeli bir dilbilimci gibi ana dilini etkin bir biçimde kullanabilmeli ve bir teknik adam gibi büro makinelerini tanımalı muhasebe ve hukuk konusunda yabancılık çekmemeli ayrca ekonomi konusunda da bir bakış açısına sahip olabilmelidir. Sekreterliği bilimsel olarak ele alan ve uygulayan insan yönetici asistanlığına adımını atmış olacak ve yöneticinin alternatifi olmaya da hak kazanacaktır. Gülbin Göral’ın bu kitabı konunun profesyonelleri olmak isteyenlere gerekli temel bilgileri sağlıyor.