Erol Haker bu araştırmasıyla hem bir ailenin hayatını hem de artık çok uzak bir geçmişte kalan bir yaşam tarzını gözlerimizin önüne seriyor. Yazar aile mensuplarıyla yapılan mülakatlar üzerinden beş kuşak boyunca Kırklareli’de yaşamış olan Adato ailesinin öyküsünü anlatıyor. Haker renkli ve zaman zaman mizahi bir üslupla Kırklarelili Yahudilerin nasıl yaşadıklarını günümüzde artık sürdürülmeyen Yahudi geleneklerini aile bireylerinin birbirleriyle ilişkilerini özlem ve ihtiraslarını mizaçlarını birbirlerine karşı besledikleri sevgiyi aralarında cereyan eden kavgaları yeni baştan kurguluyor. Artık geçmişte kalan bu yaşam şekli İspanya’dan göç etmiş Yahudilerin kültürel kimlikleri bağlamında anlatılıyor. Adato ailesinin çok kültürlü imparatorluktan cumhuriyete geçiş sırasında yeni rejimin taleplerine nasıl ayak uydurduğu gösteriliyor. Kitapta her bir aile ferdinin Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ortamdan savaşlardan işgallerden Trakya’daki büyük ölçekli nüfus hareketlerinden nasıl etkilendiği de tasvir ediliyor. Günümüzde Kırklareli’de Yahudi nüfusu yetmiş yaş civarında altı yaşlı kişiden ibaret. Adato ailesinin kuşaklar boyunca devam eden yaşam öyküsü Kırklareli Yahudi cemaatinin yavaş yavaş yok olmasının da öyküsü aynı zamanda.