Elinizdeki kitap Kıbrıs’ta neden bir ortak devlet kurulamadığının tarihsel ve siyasi nedenlerini ele alıp sorguluyor. 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin arkasında bir siyasi iradenin olmaması devletin uzun soluklu olamayışına yol açtı. Ortak devlet kurma yönündeki bu irade eksikliği 2004 yılında bir kez daha baskın çıktı. Dış koşullar uygun olduğu halde “Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti”nin doğması mümkün olamadı.


Bu süreklilik aynı zamanda bir değişimi de içeriyor. 1974’ten düne kadar ayrılıkçı Türk politikası ortak bir devletin kurulmasını engelleyerek Kıbrıs’ın “Türk sorunu” olarak algılanmasına yol açıyordu. Bugün ise birleşik devlete giden yolları Kıbrıs Rum toplumu tıkıyor. Siyasal mücadele bu kez Kıbrıs Cumhuriyeti’yle “Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti” projesi arasında yaşanıyor.


Niyazi Kızılyürek bu önemli çalışmasında kuramsal yaklaşımları siyasi aktörlerin izini sürerek zenginleştirip somutlaştırarak Kıbrıs’ta devlet toplum ve siyaset sorunsalını canlı bir üslupla bilgimize sunuyor.