Virginia Woolf öldüğünde ardında kendi elyazısıyla doldurulmuş 26 defter bıraktı. Woolf 27 yıl boyunca bu defterlerde neler yaptığını kimleri gördüğünü özellikle bu insanlar hakkında kendisi hakkında yazdığı ya da yazmayı umut ettiği kitaplar hakkında neler düşündüğünü neredeyse kesintisiz denebilecek bir şekilde kaydetti. Bu defterlerde yazmakta olduğu ya da gelecekte yazmaya niyetlendiği kitaplar hakkında kendi kendisiyle söyleşti.
Bir Yazarın Güncesi Woolf’un romanlarından her birini tasarlarken yazarken ya da gözden geçirirken olay örgüsü ya da biçim roman kişisi ya da serim gibi yaratma sürecine dair karşısına çıkan problemleri tartışmaktadır. Onun sanatsal üretiminin içeriden alışılmamış bir resmini çizerken amaçlarına hedeflerine ve yöntemlerine de ışık tutar.
“Virginia Woolf’u yakından tanımamız için Bir Yazarın Güncesi yeter de artar bizlere.”
Mîna Urgan
“Virginia Woolf’un Bir Yazarın Güncesi’ni okuyarak cesaretimi topladım… bu günlüğü okuyun.”
Sylvia Plath