Kitap Özet


“İnsanlık tarihini şekillendiren birçok medeniyet birikiminden harmanlanan tarihi ve çok boyutlu eşsiz coğrafyasıyla Türkiye tarihî akışın seyrini belirleyebilecek ülkelerin başında gelmektedir.

Kitabı oluşturan metinler 2002-2009 yılları arasında Türkiye’nin bu potansiyelini gerçekleştirmek amacıyla yürütülen gayret ve çalışmaların bir hasılasıdır. Özelliği ve özgünlüğü tarih akarken ve süreç işlerken konuşulmuş ve yazıya dökülmüş olmalarıdır. Bir siyaset yapımcı olarak tarihin şekillenme süreci içinde bulunurken bir taraftan da tarih yazımına katkıda bulunmaya çalışmanın doğurabileceği sonuçların farkındayım. Ancak tarihin bu derece hızlı aktığı dönemlerde yaşanan olaylar çok kısa sürede tarih haline dönüşür ve an ile tarihi ayırt etmek gittikçe zorlaşır. Olayları içinden yaşamama rağmen ben dahi bu metinleri yeniden okuduğumda üzerlerinden çok uzun yıllar geçmiş hissine kapıldım. Ümit ederim ki bu metinler tarihî süreçlerin daha doğru anlaşılmasına katkıda bulunur.”

Ahmet DavutoğluKitap Ön YüzüKitap Künyesi

Teoriden Pratiğe - Ahmet Davutoğlu
Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar


Küre Yayınları

» Politika
» Siyaset

Fiyatı : 2500 TL

Mart 2013 440 sayfa ISBN: 9786055383282